Wednesday, August 17, 2016

Erti Hidup Bererti(ms8-10)Lengkapkan maksud sajak “Erti Hidup Bererti” dengan kata-kata atau rangkai kata yang sesuai.
Rangkap 1: Penyajak berasa (a) kesunyian kerana malam yang dilaluinya begitu sepi. Walau bagaimanapun, keadaan itu tetap tidak berubah pada (b)keesokan harinya kerana tiada sesiapa yang datang untuk menziarahinya.(c)
Rangkap 2: Keheningan tasik dan (d) kehijauan rumput hanya sebagai bayangan lalu. Kini, cinta yang tersemai sejak di dalam rahim telah dilupakan oleh anak-anaknya, iaitu daripada anak yang (e)sulung hingga anak yang bongsu. Lantas, penyajak mencari erti hidup sewaktu dirinya menderita sakit dan (g)keseorangan
Rangkap 3: Penyajak berasa bahawa dirinya(h)tidak bermakna kepada anak-anaknya. Namun demikian, penyajak (i)berdoa agar anak-anaknya diberi keinsafan supaya duka di hatinya terubat. Penyajak sedar bahawa tiada yang kekal kecuali (j)Tuhan

i.Berikan maksud cinta dalam rahim dilupai. [2 markah]
Maksud cinta dalam rahim dilupai ialah perasaan_sayang yang tersemai sejak di dalam kandungan telah dilupakan.

i.Berdasarkan rangkap ketiga, apakah perkara yang dimohon oleh penyajak kepada Tuhan?           [2 markah]
Berdasarkan rangkap ketiga, perkara yang dimohon oleh penyajak kepada Tuhan ialah penyajak berdoa agar _anak-anaknya diberi keinsafan supaya kedukaan di hatinya terubat.

i.Berikan maksud Aku bagi mereka, tiada makna. [2 markah]
Maksud Aku bagi mereka, tiada makna ialah penyajak berasa bahawa dirinya tidak penting.

i.Berikan maksud disirami benih keinsafan.   [2 markah\
..diberikan atau dikurniakan kesedaran

i.Berdasarkan rangkap kedua dalam sajak di atas, apakah perubahan yang berlaku dalam diri anak-anak?
... melupakan ibu yang mengandungkan anak tersebut
... walaupun ramai anak tetapi tiada yang sudi untuk menjaga ibu bapa.

i.Apakah maksud rangkai kata menjadi penawar dalam hati dalam rangkap ketiga sajak di atas? [2 markah]
...sebagai pengubat lara di dalam jiwa

ii.Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang anak mengabaikan tanggungjawabnya terhadap ibu dan bapa mereka yang sudah tua?Nyatakan tiga punca itu. [3 markah]
... terlalu sibuk dengan kerjaya dan mengejar kebendaan ... tinggal berjauhan dengan ibu dan bapa
... kurang dididik dengan kasih sayang sejak awal

ii.Pada pendapat anda, bagaimanakah seseorang anak perlu berkhidmat kepada ibu bapa ketika usia tua mereka?[3 markah]
... membawa ibu bapa tinggal bersama-sama
... sekiranya duduk berasingan, sering menziarahi ibu bapa ... sedaya upaya cuba memenuhi setiap keperluan dan perbelanjaan mereka


ii.Setiap orang akan menjalani kehidupan hari tua. Pada pendapat anda, apakah persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebagai bekalan hari tua? [3 markah]
.. . menjaga kesihatan dengan baik supaya tidak ditimpa penyakit yang memudaratkan ...mempunyai wang simpanan yang mencukupi untuk kehidupan akan datang ...memiiiki rumah yang selesa untuk didiami  ...memiliki keluarga atau anak-anak yang penyayang

ii.Sebagai seorang anak, bagaimanakah cara yang boleh anda lakukan untuk membalas jasa kedua-dua ibu bapa? [3 markah]
Sebagai seorang anak, cara yang boleh saya lakukan untuk membalas jasa kedua-dua ibu bapa ialah sentiasa mentaati perintah ibu bapa dan tidak melakukan perkara yang melukakan hati mereka. Seterusnya, menghadiahkan kejayaan dalam kehidupan kepada mereka. Akhirnya, memelihara dan menjaga ibu bapa apabila mereka sakit atau sudah tua.


ii.Pada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak tidak melupakan jasa mereka? [3 markah]
Pada pendapat saya, usaha yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak tidak melupakan jasa mereka termasuklah memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak sejak kecil. Seterusnya, memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Akhirnya, ibu bapa menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan kasih sayang yang utuh terhadap orang tua.

ii. Terdapat segelintir masyarakat kini yang menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang-orang tua.
Pada pandangan anda, mengapakah mereka bertindak sedemikian? [3 markah]
Sebab anak-anak menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua ialah tidak mempunyai sifat tanggungjawab.
Seterusnya, tidak mempunyai masa untuk menjaga ibu bapa kerana terlalu sibuk dengan kerjaya. Akhirnya,
menganggap ibu bapa sebagai bebanan dalam kehidupan mereka.

ii.Pada pendapat anda, mengapakah sesetengah anak tidak mengenang jasa kedua-dua ibu bapa mereka?[3 Pada pendapat saya, sesetengah anak tidak mengenang jasa kedua-dua ibu bapa mereka kerana anak-anak menganggap ibu bapa sebagai bebanan dalam kehidupan mereka. Selain itu, mereka tidak mempunyai pegangan_ agama yang kukuh. Seterusnya, menganggap bahawa ibu bapa mereka tidak penting. Akhirnya, bersikap sombong setelah memperoleh kesenangan sehingga lupa akan asal usul.

iii.Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas. [4 markah]
Pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas ialah Kita haruslah insaf dan sedar bahawa kehidupan di dunia ini , hanya sementara dan Tuhan sahaja yang kekal.

Sebagai seorang anak, kita hendaklah menyayang ibu bapa dan tidak mengabaikan mereka. Akhirnya, kita hendaklah tabah menghadapi dugaan hidup.

Kita hendaklah sentiasa berbakti kepada ibu bapa kita apabila mereka telah tua. Contohnya, anak-anak tidak sewajamya menjadikan ibu bapa seperti bola dengan alasan tidak mampu untuk menjaga mereka.

... Kita perlu insaf dengan kehidupan ini kerana kita juga akan melalui proses yang sama seperti ibu bapa kita, iaitu kita juga akan tua pada suatu hari nanti.

... kita hendaklah berasa insaf dan sedar bahawa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan Tuhan sahaja yang kekal. Contohnya, penyajak sedar dan insaf bahawa yang kekal hanyalah Tuhan

...sebagai ibu bapa, kita mestilah bersikap penyayang terhadap anak-anak supaya kehidupan anak-anak itu mendapat berkat. Contohnya, kasih sayang seorang tua terhadap anaknya tetap utuh walaupun anaknya itu bersikap setia atau derhaka

iii.Jelaskan dua unsur bunyi yang terdapat dalam sajak di atas. [4 markah]
Unsur bunyi yang terdapat dalam sajak di atas ialah asonansi. Contohnya, Aku selalu didatangi mengandungi            (perulangan bunyi vokal a): anakku bakaku (perulangan bunyi vokal u).

Seterusnya, Aliterasi. Contohnya: tiada yang kekal kecuali Tuhan (perulangan bunyi konsonan k); menderita mengerang sakit (perulangan bunyi konsonan m)

iii.Huraikan dua nilai yang terdapat dalam sajak di atas.       [4 markah]
Dua nilai yang terdapat dalam sajak di atas ialah nilai keinsafan . Contohnya penyajak sedar dan insaf bahawa hanya Tuhan yang kekal.
Seterusnya, nilai kasih sayang. Contohnya penyajak tetap menyayangi anaknya walaupun anaknya itu tidak menghiraukannya.

iii. Nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut. [4 markah]
Persoalan ialah kehidupan seorang tua yang kesunyian.
Seterusnya, sikap anak-anak yang tidak bertanggungjawab dan mengabaikan ibu bapa.
selanjutnya, harapan orang tua agar anak- anaknya diberi keinsafan.
Akhirnya, kasih sayang orang tua yang tidak dihargai.

iii.Huraikan bentuk sajak di atas.        [4 markah\
berbentuk bebas atau tidak terikat terdin daripada tiga rangkap...bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama, iaitu rangkap pertama mengandungi tujuh baris, rangkap kedua mengandungi sepuluh baris, dan rangkap ketiga mengandungi sebelas baris

No comments: