Sunday, February 8, 2015

2015(1)

displin..
this week start teaching this topic n formula, n i started using this formula in this essayDisiplin  kop mak jih motu pp tl ni mu
Penggunaan telefon bimbit tanpa limitasi akan menjejaskan disiplin diri sehingga membejatkan akhlak dan budi pekerti. (AJ) Hal ini dikatakan demikian kerana pengguna telefon bimbit akan menatijahkan kawalan dalaman yang semakin melonggar, sama ada dari aspek pemikiran, tingkah laku atau pertuturan. (M) Tanpa disiplin diri, seseorang individu akan mengabaikan hubungan harmonis dan penghormatan kepada hak keperibadian orang lain, dan sekali gus meminggirkan imej atau identiti yang terpuji. (K) Sebaagi contohnya, pelajar akan merakamkan video atau gambar peribadi yang bersifat lucah atau keganasan, justeru gambar berkenaan akan dimuat naik melalui alat peranti komunikasi ini. Senario ini semakin berleluasa dalam kalangan pelajar seolah-olah tanpa penghujung. (C) Jelas menunjukkan bahawa pelajar yang tidak dilatih untuk mendisiplinkan diri akan menjejaskan harga diri dan terjerumus dalam segala jenayah siber yang berkaitan dengan telefon pintar yang canggih pada era milenium ini. Mangsa siber yang dibuli akan mengalami tekanan emosi atau terpedaya sehingga kehilangan keyakinan diri. Tegasnya, penggunaan telefon bimbit mestilah dioptimumkan dalam aspek yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Ironisnya, penyalahgunaan telefon bimbit bukan sahaja mengikis tahap disiplin diri, malahan aspirasi negara untuk melahirkan pelapis yang berketerampilan dari lahiriah atau rohaniah akan tergugat sama sekali. Maka, setiap pelajar mestilah mendisiplinkan diri supaya mencerminkan keperibadian yang unggul.

Monday, November 3, 2014

SPM K1 2014again, we proved again karangan cant be memorized, if not you just lost in the muddy 

syabas for my class, soalan dimensi 1, 2 , we practise few times

again, using formula to write essay easier than anythgPengurusan masa berkesan melahirkan individu berkesan
Kepentingan
Pi – penting untuk melahirkan individu yang berilmu
Bm – kecerdasan minda dan kecergasan fizikal
Mai – kemahiran DIE FM, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa
Sasimi- sahsiah ampuh dan sikap yg memuji
Jadi pa – berdisiplin tinggi  - Disiplin asas kejayaan dalam semua bidang
Sokongan dan dorongan menghadapi masalah
1.       Ahli keluarga perlu menjadi sumber penyeri dan inspirasi dalam kehidupan anak – memberi kasih sayang yang tidak berbelah bahagi
2.       Ahli keluarga perlulah memberikan didikan agama supaya anak-anak menjadi insan yang beriman dan bertakwa kpd Tuhan.
3.       Ahli keluarga mestilah mendisiplinkan anak sejak kecil lagi.
4.       Ahli keluarga mestilah menjadi ikon kpd anak – menyertai pertubuhan yg sihat – menjadi rakan karib kpd anak – sebagai kaunseling
5.       Ahli keluarga mestilah memasang impian dan mengambil inisiatif kpd anak
Tidak senang putus asa –
6.       Ahli keluarga memberikan pendidikan kpd anak –
7.       Gaya hidup sihat

Faedah sukan lasak
Pi – pelbagai ilmu dan pengalaman yg meluas
Bm- kecergasan fizikal dan kecerdasan minda – ketahanan diri yg tinggi
Mai- kemahiran insaniah spt kemahiran memimpin
Sasimi – sahsiah ampuh dan sikap keberanian
Jadi pa – jati diri bangsa dan perpaduan
Di - disiplin

Sunday, November 2, 2014

LAST REMINDER

dear

no more posted any things here, i just remind stu

for dimensi diri , keluarga no need spotted any question...ehendak soalan only PUK

punca
usaha
kesan

formula using mostly same

dun write too long, but must accurate in your elaboration of points, i suggest

1. pendahuluan - temax2 ayat, persoalan x 1, kehendak solaan x1
                           bahagian A - IKUK ( isu - keadaan - usaha - kehendak soalan)

2. kesimpulan - RCAH ( rumusan - cadangan - amaran - harapan)

3. isi - mesti tulis 5 isi yg bersesuaian

spotted question
1.budaya membaca ( peranan anda, peranan keluarga , kepentingan , punca) - FORMULA
2. budaya penyayang
3. laman sesawang/ media sosial / telefon bimbit
4. pelancongan ( HOTS, more hot more slim chanca..)
5. permainan tradisional( Punca, kepentingan , usaha ) - use FORMULA
6. semangat kejiranan/ patriotik
7. alam sekitar ----- just prepare for bahagian A
8. kos sara hidup / kenaikan harga/ bebanan ekonomi / menabung / berjimat - untuk soalan keluarga
9. pengangkutan  awam - sedia kalau ada masa

GOD BLESS YOU
memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan

付出的爱, 不会要求任何回报, 再会了

TIP 6MENYUBURKAN BUDAYA PENYAYANG

Pendahuluan
Cabaran ketujuh dalam Wawasan 2020 ialah mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir mentafsirkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang sebagai sistem sosial yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri dengan kebajikan insan tidak berkisar pada negara atau orang perseorangan, tetapi sekeliling keluarga yang kukuh. Dengan kata lain, masyarakat penyayang ialah masyarakat yang hidup bermuafakat dengan anggota-anggotanya yang mesra dan bertimbang rasa, berbakti, memberi khidmat, menolong, berbuat jasa, menabur budi, melakukan kebajikan, menunjukkan rasa kasih dan belas kasihan. Setiap orang saling memahami dan hormat-menghormati, iaitu yang muda menghormati yang tua dan yang tua mengasihi yang muda. Cara hidup ini juga dikenali sebagai “budaya ikram”. Ungkapan ini memberikan seribu pengertian dan gambaran yang sangat bererti kepada seluruh insan di dunia ini tentang masyarakat penyayang yang perlu dipupuk dan dibenamkan dalam sanubari kita selagi kita bergelar makhluk berakal yang dianugerahkan oleh Tuhan.

Islam amat menekankan usaha mewujudkan masyarakat penyayang. Dalam menjamin keharmonian masyarakat, beberapa ciri asas yang menjadi dasar pembentukan masyarakat perlu ditekankan. Islam mengaitkan pembentukan masyarakat penyayang dengan tiga hubungan dasar, iaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Hasrat untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan sebuah negara yang aman tidak akan tercapai melainkan dengan membentuk individu yang berteraskan Islam terlebih dahulu. Keperibadian yang mulia dan pegangan agama yang mantap adalah faktor penting dalam mewujudkan masyarakat penyayang. Walau bagaimanapun tahap kesedaran masyarakat terhadap konsep masyarakat penyayang masih rendah. Masalah penganiayaan dan penculikan kanak-kanak, serta penderaan isteri masih menjadi isu serius yang diperkatakan oleh media massa dan menjadi buah mulut masyarakat. Begitu juga, dengan kes pembuangan bayi dan pengabaian terhadap orang-orang tua. Keadaan ini semua memenlukan perhatian serius daripada setiap anggota masyarakat. Persoalan inilah yang perlu dirungkai supaya masing-masing membuka mata agar masyarakat sebegini akan terus menjadi amalan dan berkekalan di negara kita.


Asas yang paling kukuh untuk membina budaya penyayang ialah menerusi institusi keluarga. Pembangunan pesat yang dinikmati negara khususnya dan segi ekonomi sedikit sebanyak telah memberi tekanan terhadap institusi keluarga yang secara tidak langsung berupaya menggugat keutuhan masyarakat. Gejala-gejala yang merosakkan seperti pengabaian anak-anak, keganasan rumah tangga, penderaan dan perceraian meningkat gara-gara masyarakat alpa mengejar kebendaan dalam kehidupan serba pantas ini. Kebejatan akhlak terutama golongan remaja hari ini turut mengundang gundah, apatah lagi apabila generasi yang sepatutnya menjadi waris negara rebah sebelum waktunya. Malah, senanio ini jika tidak ditangani secara bijak mampu memusnahkan harapan negara untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang prihatin dan penyayang. Sehubungan dengan itu, ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dan dididik dengan penuh kasih sayang dalam keluarga yang bahagia akan membesar sebagai individu yang berkualiti. Anak-anak ni akan mewarisi sifat-sifat positif dan nilai-nilai murni daripada ibu bapa mereka. Kempen konsep “Keluarga Bahagia”, “Rumahku Syurgaku” (Baiti Jannati) diharapkan dapat melahirkan generasi yang bertanggungjawab sekali gus membentuk
masyarakat penyayang.

Selain itu, konsep masyarakat penyayang dapat direalisasikan melalui pendidikan secara formal. Misalnya kementerian telah memasukkan nflai-nilai murni yang perlu ada pada individu ke dalam sukatan pelajaran bagi subjek Pengetahuan Moral, Pendidikan Agama Islam, dan sebagainya. Selain itu, aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyemaikan nilai-nilai kemasyarakatan yang murni kepada pelajar. Misalnya semangat bekerjasama dan aktiviti rekreasi yang dijalankan dapat pendekatkan manusia dengan alam sekitar. Penubuhan Badan Kebajikan di sekolah-sekolah juga merupakan satu lagi pendekatan kearah mewujudkan masyarakat penyayang kerana fungsi badan ini ialah untuk membantu golongan yang susah dan bermasalah. Tegasnya, pendidikan adalah wahana pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian, dan jasmani manusia. Sekolah sebagai organisasi yang didukung golongan pendidik menjadi wadah terpenting dalam menjana modal insan yang berketerampilan, di samping melahirkan insan yang intelektual.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran memperkenalkan konsep ‘Sekolah Penyayang’ untuk melahirkan pelajar berketrampilan, sekali gus membendung salah laku murid. Konsep Sekolah Penyayang merupakan salah satu konsep yang penting dalam sistem pendidikan Malaysia. Konsep ini mempunyai hubungan yang cukup eratdengan cabaran ketujuh dalam Wawasan 2020, iaitu masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Konsep Sekolah Penyayang adalah konsep yang mampu menyumbang ke arah melahirkan masyarakat penyayang. Sekolah Penyayang juga mampu menjana generasi pelajar yang seimbang dari segi emosi, rohani, intelek, jasmani, dan mempunyai disiplin diri yang tinggi. Gejala vandalisme dan ponteng sekolah adalah fenomena yang agak kritikal di sekolah-sekolah pada masa kini. Gejala ini dapat ditangani apabila wujudnya sekolah penyayang. Oleh sebab itu, pihak Kementerian Pelajaran menyarankan agar pihak sekolah menangani masalah ini, terutama ponteng sekolah dengan merealisasikan Sekolah Penyayang supaya para pelajar dapat dibimbing dengan penuh kasih sayang. Apabila wujud suasana kasih sayang dan bimbingan ini, murid akan terpikat, terpanggil, dan tergerak untuk ke sekolah. Tegasnya, Sekolah Penyayang jika diperkasakan mampu menjadi satu pendekatan berkesan untuk membendung masalah sosial murid dan melahirkan individu yang baik dari segi amalan, sahsiah, dan tingkah laku.

Selain itu, pada awal bulan Oktober 2012 Kementerian Pelajaran turut merancang membudayakan Program Guru Penyayang di setiap sekolah rendah dan menengah di seluruh negara kerana pelaksanaannya terbukti berkesan dalam menangani gejala disiplin dalam kalangan pelajar. Program yang diperkenalkan sejak Februari 2012,jelas terbukti memberi impak positif terhadap perkembangan pembelajaran pelajar. lmpaknya, pelajar lebih berminat untuk datang ke sekolah setiap hari tanpa berasa sebarang tekanan senta mempunyai hubungan akrab dengan guru dan pihak sekolah.Minat itu didorong oleh rasa selesa dengan guru yang sebelum ini dikatakan bersikap garang atau terlalu tegas dengan anak murid mereka. Konsep Guru Penyayang tersebut bertujuan untuk membudayakan sikap kasih sayang dalam kalangan guru terhadap murid di sekolah dengan harapan besar bahawa murid merupakan aset yang perlu diberi perhatian dan disayangi setiap masa. Program tersebut dilaksanakan melalui tiga amalan, iaitu dengan guru-guru mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah, memberi penghargaan kepada murid seperti sambutan hari jadi dan program mentor mentee. Hasil kaji selidik Indeks Persepsi Murid (IPM) yang dijalankan Bahagian Pendidikan Kementerian Pelajaran mendapati lebih 87.5 peratus guru di negara mi mengamalkan budaya kasih sayang dan mengambil berat terhadap murid mereka di sekolah. Peratusan itu hasil maklum balas lebih 2,000 murid sekolah di seluruh negara yang melaksanakan Program Guru Penyayang sejak diperkenalkan. Badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan badan sukarela juga mempunyai peranan penting dalam menyemaikan budaya penyayang ini. Pada asasnya, NGO ialah kumpulan berdaftar yang sah bagi kegiatan bukan politik dan bukan berorientasikan keuntungan. NGO tempatan yang jelas intipati perjuangan mereka ialah persatuan pengguna, belia, alam sekitar, badan kebajikan warga tua, dan anak yatim, serta persatuan rekreasi. Sebagai contoh, badan-badan seperti Kelab Leo, Kelab Rotary,dan Kelab Interact merupakan beberapa badan sukarela yang telah bergerak secara aktif sekian lama dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik. Selain menghulurkan bantuan kewangan dan pakaian, mereka juga mengadakan lawatan untuk beramah mesra dengan golongan ini supaya mereka tidak berasa tersisih daripada masyarakat. Kerajaan sentiasa menghargai sumbangan NGO dalam melaksanakan kegiatan kebajikan serta menyanjung tinggi semangat kesukarelawan mereka sehingga sanggup mempertaruhkan keselamatan diri demi melaksanakan misi mereka. Kita telah menyaksikan ketabahan dan keberanian MERCY semasa misi damai mereka menyampaikan bantuan kepada mangsa perang di Afghanistan dan Iraq. Di samping itu, terdapat juga beberapa NGO lain yang telah bersama-sama kerajaan membanteras masalah sosial seperti penagihan dadah, HIV atau AIDS,serta membela mereka yang kurang bernasib baik seperti golongan tua dan terbiar, orang kurang upaya, dan mereka yang ditimpa penyakit kronik.

Sebenarnya, pembentukan masyarakat yang penyayang secara tidak langsung akan memantapkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Seperti yang diketahui umum, masyarakat penyayang menggambarkan masyarakat Malaysia yang hidup dengan berlandaskan nilai kasih sayang antara satu sama lain. Mereka saling membantu kerana ikatan ukhuwah sentiasa tertanam dalam naluri dan sanubari mereka. Contohnya, amalan berkunjung ke rumah rakan-rakan berlainan agama pada musim perayaan merupakan salah satu contoh amalan yang berjaya memupuk semangat muhibah dan perpaduan. Begitu juga halnya, ketika rakan-rakan atau saudara-mara yang ditimpa musibah, kita akan memberikan bantuan yang sewajarnya dan berkongsi suka duka dengan mereka kerana masing-masing mengamalkan sikap cubit paha kanan, paha kin terasa juga. Melalui nilai murni sebegini jelas terlihat mereka mengamalkan hhdup sandar-menyandar umpama aur dengan tebing. Jadi, sesuai dengan gagasan Satu Malaysia: Rakyat Didahulukan,Pencapaian Diutamakan cetusan idea Perdana Menteri Ke-6, Datuk Seri Mohd Najib Abdul Razak untuk melahirkan masyarakat penyayang yang mengamalkan konsep Satu Malaysia akan terlaksana dengan jayanya.

TIP 6PENGUKUHAN INSTITUSI KEKELUARGAAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA
Institusi kekeluargaan ialah asas dominan dalam membentuk masyarakat bersatu padu, sejahtera dan harmoni.Kekuatan institusi kekeluargaan perlu dipertahankan agar tidak hanyut sehingga mendatangkan kehancuran kepada masyarakat. Elemen itu menjadi pemangkin kepada pembangunan individu yang idealistik dan prihatin. Tanpa program pengukuhan institusi kekeluargaan yang terancang, fenomena keruntuhan institusi kekeluargaan akan memberi impak besar kepada Malaysia yang memerlukan modal insan yang berilmu dan berwawasan pada masa depan.

       Menurut Perdana Menteri, Dato Sri’ Najib Tun Razak, berdasarkan data Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) menunjukkan tahap Indeks Kesejahteraan Keluarga Negara kini berada pada paras 7.55 daripada skala 10. Institusi kekeluargaan ialah asas kepada kesejahteraan negara. Dengan kata lain, kemajuan tanpa asas kekeluargaan yang kukuh hanya meranapkan tamadun kemanusiaan, sekali gus mengundang bahaya kepada generasi muda.

       Dalam usaha memperkukuh institusi Kekeluargaan, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah antaranya mengumumkan bulan November sebagai Bulan Keluarga Kebangsaan 1Malaysia bermula tahun 2012. Sebagai komitmen berterusan, setiap majikan digalakkan mengadakan sambutan itu. Kerajaan akan menggalakkan sektor swasta dan awam untuk menganjurkan acara hari keluarga bagi kakitangan mereka melalui pengecualian cukai dan inisiatif lain. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, langkah itu dibuat untuk memberi keutamaan kepada perspektif keluarga dalam pembangunan sosioekonomi negara. Hal ini selaras dengan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS)yang dilancarkan pada 17 Jun 2012 menerusi pelaksanaan Dasar Keluarga Negara. Kementerian amat menitikberatkan pengukuhan institusi kekeluargaan kerana merupakan kunci kepada kejayaan sesebuah negara. Selain itu, cuti bersalin untuk isteri dan suami, subsidi penjagaan anak kakitangan awam, taska di tempat kerja, dan Dasar Rumah Pertamaku.

       Menyedari bahawa keluarga merupakan penentu utama bagi negara yang sihat, dinamik, produktif, dan berdaya saing, program yang menyumbang ke arah pengukuhan unit kekeluargaan akan terus diberikan penekanan. Memandangkan berlakunya perubahan terhadap struktur kekeluargaan seperti ditunjukkan oleh pertambahan peratusan keluarga yang mempunyai dwipendapatan, usaha yang lebih gigih akan diambil untuk memastikan peranan keluarga dikekalkan sebagai asas perhubungan sosial, dan penstabil, serta agen penjagaan kepada golongan muda dan tua. Bagi tujuan tersebut, Dasar Keluarga Negara digubal dan diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2010 dan dilancarkan bekas Menteri Pembangunanan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil pada 19 Mei 2011 untuk memperkukuh institusi kekeluargaan. Dasar tersebut akan memastikan kesejahteraan keluarga akan diambil kira dalam semua penyediaan dasar, undang-undang, program, kemudahan dan perkhidmatan di negara kita. Contohnya, pemaju yang membina pusat beli-belah mesti mengambil kira faktor keluarga seperti menyediakan tandas atau lorongan untuk golongan OKU atau warga emas.

       Dalam aspek pekerjaan pula, majikan perlu menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak, waktu kerja anjal, cuti kecemasan untuk menjaga anak sakit kerana semua hal ini merangkumi perspektif keluarga. DKN juga mendukung aspirasi kerajaan sebagai pelengkap kepada Program Transformasi Kerajaan(GTP). DKN berfungsi untuk menyediakan sumber tenaga yang berperibadi mulia melalui pengukuhan institusi kekeluargaan.
LPPKN mengadakan siri jelajah di seluruh negara dan  bual bicara yang membabitkan kerajaan negeri, agensi kerajaan, sektor swasta, dan masyarakat setempat.

       Anak merupakan permata yang tidak ada galang ganti bagi setiap pasangan suami isteri sehingga sanggup berkorban apa-apa sahaja bagi memastikan anak-anak sihat dan selamat. Atas sebab itulah ramai wanita profesional menarik diri daripada sektor pekerjaan bagi menumpukan sepenuh perhatian untuk membesarkan anak-anak di depan mata. Perkembangan ini sudah tentunya merugikan kerana kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan yang besar untuk pendidikan, iaitu sebanyak 68 peratus kepada pelajar wanita di peringkat universiti, namun hanya 46 peratus sahaja wanita yang tinggal dalam pasaran kerja. Oleh itu, bagi membendung masalah itu kerajaan telah mengumumkan beberapa inisiatif untuk sektor swasta menubuhkan taman asuhan kanak-kanak (taska) di tempat kerja seperti geran RM10,000 dan pelbagai potongan cukai menerusi peruntukan Bajet 2013 yang selari dengan pelan pembangunan awal kanak-kanak. Bagi Pengerusi Persatuan Pengasuh Berdaftar(PPBM)Malaysia, Shamsinah Che Shariff, langkah ini merupakan usaha kerajaan
bagi membawa kembali kaum wanita ke dalam dunia pekerjaan. Satu kelebihan kepada kaum ibu untuk bekerja dengan tenang dan lapang apabila anak mereka diasuh di tempat jagaan yang berkualiti dan selamat. PPBM yang juga turut serta dalam perbincangan berhubung pembukaan taska ini, menggalakkan bukan sahaja syarikat-syarikat swasta,malah jabatan, dan agensi kerajaan turut sama membuka taska di tempat kerja.

       Sebenarnya, bukan perkara luar biasa di negara ini apabila wanita berpendidikan tinggi, sudah mendapat pekerjaan yang baik, alih-alih terpaksa berhenti kerja untuk menumpukan perhatian sepenuhnya menjaga anak-anak di rumah. Malahan, bukan
juga satu saranan yang baharu kita dengar apabila Perdana Menteri, Dato Sri’ Najib Tun Razak, mengharapkan lebih 1,000 syarikat swasta akan mendirikan taska di premis masing-masing dalam masa terdekat bagi menggalakkan golongan wanita yang bergelar
ibu menyertai pasaran kerja. Kajian oleh LPPKN mendapati masalah penjagaan anak-anak adalah punca utama wanita di negara ini menamatkan kerjaya mereka lebih awal. Hal ini berlaku terutamanya dalam kalangan wanita berusia lingkungan 35 hingga 39 tahun,iaitu sebanyak 71 peratus apabila mencapai peringkat umur sebegini yang merupakan kemuncak kerjaya bagi wanita dan pada masa sama anak-anak memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada ibu. Kemudahan taska ini bukan sahaja akan membuka ruang kepada wanita yang berpendidikan tinggi untuk terus berkerjaya, malah wanita yang berpendidikan rendah dan sederhana turut menerima manfaatnya. Dalam mengharungi
kos sara hidup yang tinggi terutamanya di bandar-bandar, golongan isteri turut membantu suami yang berpendapatan rendah atau gaji sekadar cukup makan untuk mencari rezeki dan membina ekonomi keluarga yang lebih kukuh. Jadi, sudah tentunya soal penjagaan anak merupakan satu isu yang cukup besar, bukan isu remeh-temeh yang sering diperlekeh oleh majikan apabila pekerjanya memberi
alasan datang lewat kerana terpaksa menguruskan hal-hal anak.

       Meninjau pelbagai gejala sosial yang melanda remaja kita hari
ini, pengukuhan institusi kekeluargaan dan menggalakkan nilai-nilai murni telah menjadi semakin penting berbanding dengan zaman dahulu. Institusi kekeluargaan menjadi mangsa pertama apabila anak-anak tidak mendapat perhatian dan bimbingan yang secukupnya telah mengakibatkan kemunculan pelbagai gejala sosial yang mempengaruhi remaja kita. Tambahan pula,
gaya hidup moden dan cabaran semasa adalah antara punca hubungan keluarga menjadi longgar. Kerukunan rumah tangga mula tergugat apabila ibu bapa lebih mementingkan tanggungjawab mencari rezeki sehingga mengabaikan hubungan kekeluangaan. Ibu bapa sibuk dengan kerjaya mereka dan tidak mampu untuk menghabiskan masa berkualiti dengan anak-anak mereka. Lantaran itu, tidak menghairankan jika mereka akan mencari bimbingan daripada rakan sebaya mereka. Kewujudan tekanan persekitaran rakan sebaya yang negatif akhirnya akan menghasilkan pelbagai gejala sosial. Anak-anak yang
membesar dalam persekitaran sedemikian akan berakhir dengan menjadi mangsa gejala sosial seperti ponteng sekolah, keganasan di sekolah, penyalahgunaan dadah, dan juga jenayah juvenil.

       Peranan ibu bapa bukan terbatas kepada memberikan perlindungan, pendidikan dan keperluan asas sahaja, malah mencakupi soal pembentukan akhlak yang sempurna, serta keperibadian yang unggul agar menjadi generasi sempurna dari setiap sudut. Ibu bapa perlu lebih prihatin tentang kualiti kehidupan keluarga dan perlu sentiasa mengambil inisiatif untuk menanamkan nilai-nilai moral ke dalam diri anak-anak mereka yang diperlukan sebagai asas sebuah masyarakat yang kukuh, stabil, dan bersatu padu. Keadaan ini tidak membawa apa-apa makna untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dinamik dengan taraf hidup dan pendapatan per kapita yang tinggi jika tidak diimbangi dengan perkembangan nilai-nilai moral, kualiti hidup, dan pembangunan keluarga. Musim cuti persekolahan amat sesuai sekali digunakan untuk merapatkan hubungan kekeluargaan kerana ketika itu anak-anak berada sepenuhnya di bawah jagaan ibu bapa. Ibu bapa digalakkan membawa anak menemui ahli keluarga atau waris supaya mereka mengenali saudara dan dapat mengukuhkan hubungan sedia terjalin. Oleh itu, menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk merapatkan hubungan dalam kalangan anak sejak kecil lagi supaya kita dapat melahirkan sebuah masyarakat penyayang.

       Secara tuntas, keruntuhan moral dan akhlak remaja menjadi penyumbang kepada gejala sosial di seluruh negara dapat ditangani dengan berkesan apabila institusi kekeluargaan diperkasakan dengan oleh semua pihak termasuk ibu bapa menyedari peranan masing-masing. Tanpa institusi kekeluargaan yang menjadi tunjang kepada pembangunan modal insan usaha mengawal gejala sosial dalam kalangan remaja tidak dapat dijayakan secara efektif. Biarpun banyak program telah dilaksanakan pelbagai agensi dan pertubuhan bukan kerajaan dalam memberikan didikan dan kesedaran kepada golongan berkenaan, namun tetap gagal apabila institusi kekeluargaan tidak menjalankan peranannya. Usaha mendidik ini mestilah selari, bukan hanya memberikan didikan dan kesedaran kepada golongan remaja, malah aspek itu juga perlu ditekankan kepada ibu bapa supaya mereka tahu peranan masing-masing dalam usaha menangani krisis yang berlaku dalam keluarga.