Tuesday, April 20, 2010

Kesalahan imbuhan

imbuhan peN-.. .-an dan peR-.. .-an.

Imbuhan pen-.. . -an berasal daripada kata kerja berimbuhan meN-. . . -i atau meN-.. kan.

*menderita —- penderitaan berderita — perderitaan

Imbuhan peR-. ..-an berasal daripada imbuhan beR-. Contohnya:

* berlumba — perlumbaan melumbai/melumbakan – pelumbaan

Namun, ada juga kata dasar yang boleh menerima kedua-dua bentuk imbuhan ini.

contoh penglihatan atau pelihatan

1• Perpisahan kaum menyebabkan rakyat tidak bersatu padu.( salah)

* Kata perpisahan bermaksud perbuatan meninggalkan manakala pemisahan bermaksud proses memisahkan atau memecahkan berpisah — perpisahan @ memisahkan — pemisahan

2.Deretan pasu bunga dan tompokon rumput di perkarangan rumah Kak Habsah menarik perhatian tetamunya.

(Apabila imbuhan pe-.. -an bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata nama, iaitu karang, maka akan terbentuk tempat atau kawasan yang khusus,iaitu pekarangan.)

3. Kesalahan mengimbuhkan peN-...-an den peR-. .-an dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf k. Contohnya:

* Pemberontakkan itu dilakukan kumpulan pengganas.

* Pertunjukkan itu diadakan di negara.

pe. ..an (a) pesisiran; pekarangan (b) peperangan; peperiksaan

(a) tempat sesuatu kerja dilakukan atau tempat/kawasan khusus

(b) hal keadaan yang terkandung dalam maksud kata dasar

peN.. .an

proses mengerjakan makna yang terkandung dalam kata pendakian; pencarian dasar

peR. ..an (a) perkuburan; perkampunga (b) perpisahan; perjuangan

(a) tempat

(b) hal yang berkaitan dengan kata dasar hasil daripada melakukan maksud kata dasarnya

ke. . .an (a) ketenangan; kepadatan (b) kediaman; kedutaan

(a) hal keadaan yang terkandung dalam kata dasar

(b) tempat
No comments: