Saturday, October 4, 2014

Percubaan SPM 2014 - 10

Kejayaan anak-anak berkait rapat dengan keperihatinan ibu bapa. Ulaskan pernyataan di atas.

(skema jawapan lebih kurang sama dengan kepentingan keluarga bahagia)

Pendahuluan :  ‘Keluarga’ ungkapan keramat yang wujud sejak berabad silam merupakan paksi yang melahirkan tamadun manusia hingga kini. Kesempurnaan keluarga menjadi penentu kepada masayarakat yang progresif dan dinamik.  Dengan yang demikian, saya berpendapat, ibu bapa yang perihatin akan menentukan kejayaan anak-anak mereka. 

Isi 1  :  Membina sebuah keluarga yang beriman dan bertakwa – hidup yang berpaksikan iman dan takwa akan mendapat taufik dan hidayah Allah – terlindung daripada perkara-perkara keji yang boleh memporak-perandakan keluarga

Isi 2  :  Dapat melahirkan zuriat yang sempurna dan seimbang dalam aspek fizikal, mental, rohani dan emosi - asuhan dan belaian yang sempurna menjadi ‘baja’ kepada pertumbuhan sahsiah anak-anak -  interaksi keluarga yang lemah lembut dapat membentuk sikap penyayang (mawadah)

Isi 3  :  Dapat membina sebuah keluarga yang mementingkan akhlak, agama, dan ilmu pengetahuan - anak-anak yang berakhlak dan beragama bakal menjadi modal insan yang berkualiti - anak-anak akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk cemerlang dalam pelajaran dan memperoleh kerjaya yang cemerlang

Isi 4  :  Menghindari segala tindakan negatif daripada anak-anak – mengawal emosi yang tenteram dalam kalangan anak-anak – memebentuk minda yang cerdas - ibu bapa dapat mengawal anak-anak daripada anasir buruk dan memberi motivasi untuk memburu cita-cita dan ingin menjadi cemerlang

Kesimpulan :    Keluarga pasti menjadi nukleus utama untuk anak-anak. Keluarga merupakan institusi tertua menentukan arah dan hala tuju seseorang. Oleh itu, keluarga yang harmoni pasti menjanakan kejayaan yang cemerlang terhadap anak-anak.

No comments: