Tuesday, July 30, 2013

percubaan pmr 2013 ' keluarga impianku

Keluarga yang sempurna menjadi impian setiap insan. Nyatakan 'Keluarga Impian Saya'

Seperti pohon yang berdiri teguh, Kerana akarnya yang kukuh, Akibat sikap manusia yang angkuh, Kemandiriannya jatuh, Rentetan sikap suka mengeluh, Hingga iman menjadi luluh, Keluarga impian jadi penyuluh, Iman di dada tak pernah rapuh.

Begitulah kata-kata yang sering terungkap di bibir para ibu bapa waima pihak bertanggungjawab dalam membentuk keluarga impian bagi menjamin kehidupan yang sejahtera. Sejajar dengan perkembangan arus globalisasi, banyak bangunan pencakar langit didirikan di bandar-bandar besar. Namun demikian, di celah-celah bangunaan dan kepesatan pembangunan, rumah orang tua-tua dibina 'bagai cendawan tumbuh selepas hujan'. Kemelut yang melanda negara kita ialah kebanjiran penghuni rumah orang-orang tua. Peningkatan jumlah warga tua di rumah-rumah kebajikan ini membuktikan bahawa betapa buruk dan melaratnya sikap anak-anak pada alaf baru ini sehingga terbantutnya institusi keluarga untuk melahirkan keluarga impian. Oleh itu keprihatinan kerajaan dalam mewujudkan program keluarga impian amat penting kerana institusi keluarga merupakan medium penggerak terhadap kemandirian dan kemajuan sesebuah negara. Namun, realitinya kini institusi keluarga sering mengalami masalah kepincangan rumah tangga rentetan ingin mengejar kekayaan dan kerjaya bagi meneruskan hidup di dunia yang serba moden ini.

Seperti yang kita sedia maklum, keluarga impian yang bahagia dapat menjamin generasi yang gemilang. Rasionalnya, sesebuah keluarga impian yang bahagia akan
melahirkan anak-anak yang berbudi pekerti dan berakhlak tinggi. Hal ini kerana, anak-anak yang lahir dalam sesebuah keluarga impian yang harmoni akan diterapkan dengan nilai-nilai murni dan tatasusila yang baik dan mereka akan membesar dengan jati diri yang kental serta sahsiah diri yang unggul. Tambahan lagi, anak-anak yang dilahirkan dalam sesebuah keluaraga impian yang bahagia dan sejahtera akan terhindar daripada konflik rumah tangga dan senantiasa dilimpahi kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada kedua-dua ibu bapa. Anak-anak yang membesar dengan penuh kasih sayang keluarga juga dapat memupuk rasa kasih dan berperikemanusiaan dalam dirinya sendiri. Oleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita katakan anak-anak yang membesar dalam institusi keluarga impian yang bahagia akan menjadi masyarakat yang unggul sahsiahnya.

Tambahan pula, bimbingan agama dan moral akan dibekalkan oleh institusi keluarga impian yang misali. Para ibu bapa yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia akan mendidik anak-anak mereka dengan hal-hal keagamaan di rumah selain menghantar mereka ke kelas-kelas tambahan yang menyediakan pelajaran dan pendidikan keagamaan contohnya kelas fardhu ain. Anak-anak merupakan amanah paling berharga daripada Allah. Sebagaimana firmannya di alam al-Quran ada menyebut "anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapalah yang bertanggungjawab mewarnakannya". Ayat tersebut izhar sekali menunjukkan kepada kita bahawa ibu dan bapa merupakan orang yang paling penting untuk membentuk peribadi anak-anak seterusnya mewujudkan keluarga impian . Oleh hal yang demikian, ibu bapa yang beriman kepada Allah s.w.t akan bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak tidak kira pendidikan rohaniah mahupun intelektual. Faktor ini menjadi salah satu jawapan kepada cara-cara untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia selaras dengan impian mewujudkan keluarga impian yang harmoni.

Generasi gemilang yang wujud daripada keluarga impian yang bahagia dapat mengurangkan kadar kes jenayah di negara kita. Individu yang berakhlak mulia sudah pasti menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran. Prinsip hidup 'amal maaruf nahi mungkar' yang bermaksud menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran sudah menjadi sebati dalam diri. Individu yang berpegang teguh pada prinsip ini adalah individu atau mereka yang berasal daripada keluarga impian yang bahagia. Individu yang mempunyai nilai sahsiah yang tinggi pasti berasa malu untuk melakukan kebobrokan dalam masyarakat seperti yang kerap terpampang di rubrik-rubrik akhbar. Niat untuk melakukan jenayah seperti ragut, bunuh, rogol dan sebagainya mungkin terlintas dalam fikiran orang yang tidak rasional. Oleh hal
yang demikian, individu yang baik dan berakhlak mulia dapat menjamin kesejahteraan hidup yang aman dan sempurna dengan wujudnya keluarga impian yang bakal merintis kepada terbentuknya masarakat yang sejahtera.

Akhir sekali, keluarga impian yang bahagia seharusnya dijadikan contoh keluarga bahagia terdekat yang kita boleh ambil ialah keluarga kita sendiri. Tanya kepada diri anda sendiri, adakah anda pernah melakukan jenayah dan kemungkaran? Apakah ada ahli keluarga anda yang pernah melakukan sebarang jenayah? Jika tidak, anda ialah golongan bertuah yang lahir dalam asas keluarga impian yang bahagia serta mampu mewujudkan masyarakat ayng harmoni.


Konklusinya, jelas sekali kepada kita peri pentingnya peranan keluarga bahagia dalam usaha membentuk sebuah masyarakat madani yang rukun dan harmoni. Yakinlah kita bahawa kehidupan yang baik dan keluarga impian yang bahagia membawa kepada masarakat yang sejahtera. Ingatlah "binasa bumi jika tidak berkerak, binasa rumah jika tidak bertiang, dan binasa pertiwi jika tiada keluarga impian dan masyarakat yang gemilang".

kepada khor yin shiang

No comments: