Monday, July 29, 2013

cara membentuk remaja yang berintelektualisme

Datuk Dr. Fadzillah Kamsah, pakar motivasi tersohor sering menegaskan bahawa semua tabiat dapat diubah sekiranya        diulangi perbuatan sebanyak40 kali sehingga sebati dengan roh diri. 

Sejarah tamadun negara dunia pertama   membuktikan kuasa membaca dan menimba ilmu pengetahuan dalam pembentukan tamadun manusia dan           peningkatan kualiti hidup masyarakat. 

Jepun dan Korea misalnya telah bergerak jauh ke hadapan dalam pelbagai    bidang ilmu. Yang menariknya, kedua-dua negara ini menjadikan amalan membaca sebagai rutin harian supaya tidak         ketinggalan. Hal ini demikian kerana pencapaian dalam pelbagai bidang khasnya kerjaya sangat menitikberatkan           golongan yang intelek dan mereka yang kurang berilmu menghadapi kemungkinan dibuang kerja dan tidak          mendapat tempat dalam masyarakat.

No comments: