Wednesday, August 5, 2015

Tema kesihatan 2015 - 2
Anda telah dipilih untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan pidalo anjuran Majlis Kesihatan Sedunia Malaysia. Anda telah memilih tajuk, “Rakyat Sihat Negara Sejahtera”.Tulis teks pidato anda itu selengkapnya.
            Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berbahagia Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Setar, Yang Berusaha Pengetua-pengetua Daerah Kota Setar, yang bijaksana lagi adil barisan jemaah pengadil, guru-guru yang dihormati, dan seterusnya saudara saudari rakan-rakan seperjuangan.

Para hadirin yang saya muliakan,
            Berpegang pada maksud sepotong hadis, iaitu “Dapatkanlah lima perkara sebelum kamu kehilangan lima perkara.” Lima perkara tersebut ialah masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa lapang sebelum sibuk, masa senang sebelum susah, dan masa hidup sebelum mati . Berdasarkan kelima-lima pesanan tersebut, perihal sihat menjadi salah satu agenda utama dalam membangunkan umat yang berkualiti dan produktif. Selaras dengan seruan tersebut, saya sebagai remaja yang gagah perkasa ini bangun untuk mengupas sesuatu frasa yang menjadi tajuk pidato, iaitu “Rakyat Sihat Negara Sejahtera”. “Rakyat Sihat Negara Sejahtera” ialah frasa yang mendukungi maksud sebuah negara yang memiliki rakyat yang sihat dari aspek mental, fizikal, rohani, dan emosi. Kesihatan tersebut pula menatijahkan suatu fenomena yang positif bagi membina sebuah negara yang progresif dan dinamik dengan rakyatnya yang hidup dalam suasana yang sejahtera. Sesungguhnya, kesimpulan yang dapat saya rumuskan daripada ungkapan “Rakyat Sihat Negara Sejahtera” ialah rakyat dan negara umpama lagu dan melodi yang saling bergantungan dan saling memerlukan demi membentuk suatu tempo yang artistik serta estetik.

Rakan-rakan seperjuangan sekalian,
            Tokoh-tokoh pujangga pernah menyatakan, “Sesungguhnya nikmat sihat itu sebenarnya berada pada seseorang yang sakit”. Menelusuri maksud tersirat daripada ungkapan tersebut jelaslah bahawa kesihatan merupakan suatu modal yang amat berharga dalam hidup kita. Ingatlah bahawa kesihatan bukanlah barang dagangan yang dapat dijual beli. Kesihatan merupakan anugerah yang paling mahal daripada Tuhan. Sebagai makhluk yang dikurniai Tuhan akal fikiran yang waras, maka sudah sewajarnya kita menjaga anugerah itu. Dengan nikmat sihat, kita dapat hidup gembira, belajar, bekerja, beribadat serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Saudara dan saudari sekalian,
            Amalan hidup sihat merupakan penyumbang secara langsung kepada peningkatan ekonomi negara. Selain pendidikan dan pertahanan, kesihatan ialah sektor yang ketiga terbesar menerima peruntukan belanjawan negara. Hal tersebut menunjukkan bahawa kesihatan telah menjadi agenda terpenting untuk menentukan tahap maju mundurnya sesebuah negara.

            Amatlah malang bagi sesebuah negara sekiranya mutu kesihatan rakyatnya terlalu rendah. Wang negara yang sepatutnya dapat disalurkan ke sektor lain yang lebih penting terpaksa digunakan untuk mengatasi masalah kesihatan. Adakah kita sudah lupa akan peristiwa hitam yang hampir memporak-perandakan seluruh Asia pada tahun 2001 dan tahun 2002 dahulu? Peristiwa yang hampir meruntuhkan sama sekali industri pelancongan di Singapura dan China apabila wabak SARS melanda negara- negara tersebut. Demikianlah betapa besarnya pengaruh kesihatan kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara.

Hadirin hadirat sekalian,
            Rakyat yang banyak, yang cerdik, yang sihat, dan yang kreatif lagi inovatif ialah aset negara yang tidak ternilai harganya. Dalam tangan merekalah terletak mandat委托 untuk memacu negara bagi mencapai matlamat sebuah negara maju, moden, dan tersohor menjelang tahun 2020 nanti. Kita tidak betah untuk berhadapan dengan rakyat yang daif, naif, dan tidak mempunyai apa-apa agenda untuk negara ketika panggilan dan seruan untuk memajukan negara berkumandang di sana sini. Dalam hal ini, kita tiada sebarang pilihan melainkan melaksanakan tugas untuk melahirkan rakyat yang sihat fizikalnya, cerdas mindanya, harmoni emosinya, mahir kreativitinya, dan produktif ideanya. Demi menterjemahkan kejayaan matlamat tersebut, maka kualiti kesihatan setiap rakyat perlu mencapai tahap yang optimum dengan cara menyemarakkan slogan, “Rakyat Sihat Negara Sejahtera”.

Rakan-rakan sekalian,
            Bertitik tolak daripada tiga terminologi术语 kepentingan kesihatan di atas, maka program menjana kesihatan rakyat yang berkekalan perlu dilaksanakan. Langkah utama hendaklah bermula daripada sikap dan tindak tanduk kita sendiri. Sikap yang positif dalam membentuk kerangka kesihatan yang berpanjangan hendaklah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat.

            Gaya hidup sihat merujuk kepada kesempurnaan sama ada dari aspek fisiologi, mental, atau emosi. Aspek fisiologi 生理学merujuk kepada sistem pengurusan biologi tubuh badan yang sihat mengikut sistem diet yang seimbang. Aspek mental pula ialah keupayaan kita memanfaatkan kekuatan minda untuk menukilkan摘录 perkara-perkara yang baik, manakala dalam konteks emosi pula kita dapat mengawal perasaan agar tidak bertindak menuruti nafsu ibarat membujur lalu melintang patah. Inilah yang dimaksudkan dengan keseimbangan dari aspek fizikal, mental, dan emosi.

Hadirin yang dihormati,
            Secara relatifnya, kehidupan kita saling bergantungan dengan faktor alam sekitar. Oleh hal yang demikian, agenda kesihatan yang amat penting ialah menjaga kesejahteraan alam sekitar daripada sebarang pencemaran dan kemusnahan. Alangkah aneh dan malang, ketika kita berbicara tentang kepentingan alam, namun satu demi satu komponen alam dimusnahkan angkara manusia yang tidak prihatin.

            Dewasa ini, kita sedang berhadapan dengan masalah sungai tercemar teruk, kawasan perairan pantai yang dicemari toksik, pembakaran terbuka, dan tanah runtuh. Sesungguhnya, fenomena ini benar-benar menuntut keinsafan kita agar kembali menjaga kebersihan seandainya kesihatan dan kesejahteraan hidup yang menjadi pilihan kila. Sebenarnya kesemua elemen pencemaran dan kemusnahan itu adalah jerangkap samar陷阱 yang pada bila-bila masa dapat memusnahkan kesejahteraan kita.

Hadirin sekalian,
            Menjejaki fasa penutup bicara saya, marilah kita bersama-sama menghayati sepotong maksud ayat al-Quran yang berbunyi, “Segala kerosakan yang akan laku sama ada di laut atau di darat adalah berpunca daripada angkara bikinan tangan manusia itu sendiri.” Demi alam yang kita miliki, demi kesihatan yang kila rasai, dan demi kehidupan yang kita nikmati, ingatlah bahawa nikmat sihal itu merupakan harta yang tidak boleh diperdagangkan. Sekian, terima kasih.

No comments: