Thursday, August 18, 2016

gurindam

Latihan 1
i.Berdasarkan gurindam di atas, berikan maksud rangkap kelima belas.[2 markah]
Berdasarkan gurindam di atas, maksud yang terkandung dalam rangkap kelima belas ialah seseorang yang membuat___jasa__________,namanya akan__disanjung__________pada setiap__masa_____________  .

i.Berdasarkan gurindam di atas, berikan maksud rangkap ketujuh.[2 markah]
Berdasarkan gurindam di atas, maksud yang terkandung dalam rangkap ketujuh gurindam ialah sekiranya ilmu_dipelajari___________dengan_tidak sempurna____________________        , ilmu itu kurang_memberikan manfaat_____________________.

i.Berdasarkan rangkap terakhir gurindam di atas, apakah nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang?[2 Berdasarkan rangkap terakhir gurindam di atas, nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang ialah       
_sesiapa yang melakukan perbuatan khianat akan dilaknati Tuhan

i.Berdasarkan rangkap kedua belas gurindam di atas, apakah kebaikan yang diperoleh oleh seseorang yang bersifat budiman? [2 markah
...sekiranya seseorang itu bersifat budiman, dia akan sentiasa disanjung tinggi dan dipandang seperti bunga di taman

i.Nyatakan dua kesan positif apabila melakukan sesuatu perkara dengan berfikir terlebih dahulu?
... diri seseorang tidak akan sesat
... dapat mengelakkan pergaduhan ataupun persengketaan

i.Nyatakan dua sifat yang baik berdasarkan gurindam tersebut. [2 markah]
... bersifat dengan sifat budiman
... bersifat dengan sifat dermawan/ pemurah
                
ii.Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengenang jasa seseorang yang pernah berbakti kepada kita?
Pada pendapat saya, cara untuk mengenang jasa seseorang yang pernah berbakti kepada kita adalah dengan sentiasa__berhubung____________atau bertanya_khabar__________dengannya. Selain itu, memberikan hadiah atau_cenderamata_______

ii.Padapendapat anda, mengapakah kita perlu berfikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata?    [3 markah\
Pada pendapat saya, kita perlu berfikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata kerana      _tidak mahu percakapan kita menggores hati orang lain. Selain itu,_supaya orang lain lebih menghormati diri kita. Supaya percakapan kita menjadi sia-sia

ii.Perbalahan antara kaum banyak mendatangkan keburukan.Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan perbalahan antara kaum di negara kita? [3 markah
...kerajaan mengadakan kempen berkenaan kepentingan perpaduan
...rakyat saling menghormati antara satu dengan yang lain dalam kehidupan

ii.Menuntut ilmu merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Pada pendapat anda, apakah adab-adab dalam menuntut ilmu? [3 markah]
Pada pendapat saya, adab-adab dalam menuntut ilmu ialah murid hendaklah sentiasa_menghormati guru__________________. Selain itu, murid haruslah__memberikan tumpuan terhadap pelajaran guru.(menyayangi dan mendengar nasihat guru)

ii.Pada pendapat anda, mengapakah seseorang itu mesti menuntut ilmu dengan sempurna?
... agar membuahkan hasil keija yang benar-benar bermanfaat ... dapat menjalani kehidupan tanpa kesesatan
... agar dapat melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan jujur

ii.Pada pendapat anda. bagaimanakah kita dapat mengekalkan persahabatan dengan rakan kita?[3 ]
... tidak menyinggung hatinya
... menolong ataupun membantu ketika dia dalam kesusahan ... tidak menceritakan keaibannya kepada orang lain ... tidak melaga-lagakan ataupun menjadi batu api dan mencetuskan permusuhan

iii.Jelaskan dua nilai yang terdapat dalam gurindam tersebut. [4 markah]
Dua nilai yang terdapat dalam gurindam tersebut ialah nilai_kebijaksanaan____. Contohnya, kita perlu bijak dalam memilih sahabat dan taulan di dunia yang diibaratkan sebagai sebuah taman__pergaulan__________________. Selain itu, nilai rasional. Contohnya, kita perlu berfikir dahulu sebelum_berkata-kata________________untuk mengelakkan__sengketa__sesama manusia _____________________.

iii.Huraikan dua nilai yang terdapat dalam gurindam di atas.
nilai kebijaksanaan. Contohnya, kita perlu bijak dalam memilih sahabat dan taulan di dunia yang diibaratkan sebuah taman pergaulan.... nilai rasional. Contohnya, kita dinasihatkan agar berfikir dahulu sebelum berkata apa-apa untuk mengelakkan sebarang salah faham dan sengketa.

iii. Nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam gurindam tersebut. [4 markah]
Dua persoalan yang terdapat dalam gurindam tersebut ialah__rasional dalam membuat sebarang tindakan atau ketika membuat___sesuatu keputusan__. Selain itu, terdapat persoalan__sanjungan masyarakat_
terhadap orang yang berjasa dan__berhati mulia___________________________.

iii. Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam gurindam. [4 markah\
Dua pengajaran yang terdapat dalam gurindam ialah kita hendaklah berfikir secara rasional dan teliti sebelum berkata-kata untuk mengelakkan salah faham. Di samping itu, _kita mestilah bijak untuk memilih rakan yang dapat memimpin kita ke arah kebenaran._ Kita haruslah belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Kita hendaklah pandai memilih sahabat dalam peigaulan agar kita tidak dipandang serong kerana seseorang itu dinilai berdasarkan kawannya.
... Kita perlulah sentiasa membuat jasa kepada masyarakat kerana orang yang berbuat jasa namanya mulia dan dia akan dikenang dan diingati sepanjang masa.

iii. Nyatakan dua gaya bahasa yang terdapat dalam gurindam tersebut.
...perulangan/repetisi.  Contohnya: Kurang fikir, kurang siasat
...simile. Contohnya: Ibarat beringin, racun dan upas

No comments: