Monday, October 5, 2015

countdown spm 4Berikan komen anda akan keperluan masyarakat dunia memanfaatkan media massa dalam bidang perfileman.

            Filem pertama ditayangkan kepada umum pada 28 Disember 1895 di Paris oleh Lumiere, filem memainkan peranan besar dalam pembangunan tamadun dan pemikiran masyarakat. Di negara kita, filem tempatan pertama dipercayai diterbitkan pada tahun 1939. Sejak tahun tersebut, beribu-ribu filem diterbitkan di Malaysia. Perkembangan bidang perfileman ini semakin membesar dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan teknologi dalam pembikinannya.

            Penghasilan sesebuah filem merupakan rakaman tamadun, kebudayaan dan agen perubahan dalam masyarakat. Oleh itu, filem seharusnya dihasilkan seiring dengan pemikiran dan perkembangan pendidikan sesebuah masyarakat kerana tujuan mendidik penonton menjadi matlamat utama dalam penghasilan sesebuah filem.  Kini banyak filem dihasilkan dengan objektif untuk mengaut keuntungan atau dengan matlamat komersial semata-mata. Remaja akan mudah tertarik dengan elemen hiburan yang terkandung dalam filem. Aksi yang bertentangan dengan adat budaya ditonjolkan melalui filem. Dengan perkembangan teknologi komunikasi melalui bidang perfileman, semua pihak sepatutnya mengambil kesempatan menggunakan filem sebagai medium penting untuk mendidik remaja. Elemen pendidikan menjadi lebih mudah diterapkan melalui filem kerana bidang perfileman salah satu bahan hiburan bagi remaja.

            Filem merupakan karya seni dan budaya yang menggunakan audio visual sebagai media komunikasi. Peranan filem merangkumi aspek sosial, ekonomi dan juga budaya. Sesebuah filem yang baik berjaya menggabungkan elemen hiburan bersama-sama penerapan nilai kehidupan yang dapat dijadikan panduan kepada penonton. Sejarah telah membuktikan bahawa banyak penerbit filem menggunakan filem sebagai medium untuk menerapkan ideologi serta nilai kepada penonton. Penerbit filem Hollywood, contohnya, banyak menggunakan filem sebagai alat penyampai nilai serta ideologi mereka. Sebagai contoh, selepas Perang Dunia Kedua penerbit filem Hollywood, yang terdiri daripada kalangan Yahudi, telah menerbitkan lebih daripada 160 buah filem yang bertemakan Yahudi dan peristiwa Holocoust, sebagai alat untuk menonjolkan kekejaman tentera Nazi terhadap orang Yahudi semasa perang tersebut.

            Dalam konteks filem tempatan, nilai kehidupan yang relevan dengan budaya dan cara hidup masyarakat setempat juga diterapkan melalui filem tempatan. Nilai kekeluargaan antara bapa dengan anak perempuan, contohnya, telah digarap dengan baiknya oleh pengarah filem Papadom. Filem ini telah diiktiraf sebagai filem terbaik pada tahun 2009 dalam Festival Filem Malaysia Ke-22. Secara umumnya, setiap filem yang dihasilkan sememangnya menerapkan pelbagai nilai yang baik kepada masyarakat. 

            Seperti karya seni yang lain, filem juga merupakan perakam aktiviti masyarakat di dunia realiti. Persoalan semasa, isu terkini, pemikiran masyarakat, serta rutin harian masyarakat difilemkan sebagai sebuah karya seni. Hal ini bermakna apa-apa yang ditonjolkan dalam filemt nenonjolkan perkara yang benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat, seperti slogan yang diketengahkan oleh Finas,"Filem Kita, Wajah Kita". Oleh yang demikian, nilai sesebuah bangsa dan negara itu pastinya dapat dilihat melalui penghasilan filem di negara tersebut. Bagi remaja, perkara ini lebih mudah diterima kerana isu yang dipaparkan dalam filem ialah perkara yang sama seperti di luar filem.

            Mendidik remaja melalui filem dapat disampaikan dengan gabungan kreatif semua pihak yang terlibat dalam penghasilan sesebuah filem tersebut. Filem juga mampu menyampaikan maklumat tentang sejarah ketamadunan negara. Mendidik remaja tentang sejarah negara secara konvensional mungkin membosankan mereka. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menerapkan nilai sejarah melalui filem. Dengan tambahan unsur percintaan dan hiburan yang tersusun, aspek sejarah negara pastinya menjadi lebih menarik di layar perak. Filem Tanda Putera, contohnya, didapati berjaya menggabungkan elemen sejarah dan hiburan dengan baiknya. Filem ini juga diangkat sebagai filem terbaik di Anugerah Skrin 2014.

            Selain nilai kemanusiaan yang dikemukakan melalui filem, aspek pendidikan teknikal juga dapat diterapkan melaluinya. Pembikinan filem yang menggunakan teknologi terkini, secara tidak langsung, mampu menanam minat kepada para remaja untuk mendalami teknik teknologi komunikasi visual, seperti animasi, seperti CicakMan yang menggunakan teknik Computer Generated Imagery (CGI). Penggunaan teknik seperti ini mampu menarik minat remaja bukan sahaja untuk menonton filem tersebut, malah teruja untuk mempelajarinya.  Terdapat banyak unsur pendidikan yang dapat diterapkan melalui penghasilan sesebuah filem. Filem bukan sekadar rakaman cerita di layar perak tetapi lebih daripada sekadar hiburan semata-mata.

            Walau bagaimanapun, para remaja perlu sentiasa berhati-hati semasa memilih filem yang sesuai untuk ditonton. Hal ini dikatakan demikian kerana pemilihan filem yang tidak sesuai mampu mendedahkan remaja kepada nilai yang tidak sepatutnya dilihat oleh remaja, terutamanya filem yang berunsur lucah, ganas yang melampau, serta penerapan fahaman yang ekstrem terhadap sesuatu ideologi.

            Di Malaysia, setiap filem yang diterbitkan diberi klasifikasi tertentu berdasarkan usia penonton. Lembaga Penapisan Filem Malaysia telah menetapkan tiga kategori filem untuk tontonan, iaitu kategori umum (U), penonton berumurdi bawah 13 tahun (P13) yang memerlukan pengawasan dan bimbingan ibu bapa, dan ketiga kategori penonton berumur 18 tahun ke atas. Pengelasan mengikut kategori umur ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mendidik penonton agar memilih filem yang sesuai dengan usia mereka supaya dapat memberikan pengajaran dan pendidikan yang maksimum berdasarkan kesesuaian umur mereka.

            Filem yang dihasilkan perlulah menepati nilai masyarakat setempat. Filem yang dihasilkan di Malaysia seharusnya mengemukakan isu tentang masyarakat yang dekat dengan penonton di negara ini agar elemen pendidikan yang ingin disampaikan melalui filem tersebut dapat dicerap dengan baiknya oleh penonton, terutamanya golongan remaja. Filem melambangkan dokumen tentang kehidupan, masyarakat, perkembangan ilmu, tamadun bangsa dan negara. Bagi remaja pula, mereka seharusnya sentiasa peka dengan semua perkara yang ditonjolkan melalui filem yang ditonton agar unsur pendidikan yang diterapkan itu dapat diterima dengan sebaik- baiknya. Sebaliknya, mereka perlu menghindari diri daripada menonton karya yang mengandungi unsur negatif serta bertentangan dengan budaya bangsa dan agama. Perlu diingatkan bahawa filem merupakan medium hiburan yang bermanfaat selagi para remaja menerapkan nilai positif yang difilemkan itu.

No comments: