Tuesday, March 8, 2011

Pantun Empat kerat (Muhibah dan Perpaduan).


Peribahasa:
muhibahAr 1. percintaan, kasih mesra: me-lahirkan ~ dan kasih mesra; 2. perasaan persahabatan dan kemesraan: bersedekah ialah satu drpd amal kebajikan yg membawa kpd bertambah teguh rasa ~ antara satu sama lain.

 
Bulat air kerana pembetung,bulat kata kerana muafakat
Hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicecah
Muafakat membawa berkat
Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing
Ke bukit sama didaki, ke luruh sama dituruni
Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji pecah semua
Bersatu teguh, bercerai roboh


Petang hari pergi ke pekan,
Pulang membawa sebungkus laksa;
Hidup muhibah perlu amalkan,
Di negara Malaysia berbilang bangsa. (asonansi: vocal a)
(maksud: hidup bermuafakat  harus diamalkan di negara pelbagai bangsa)
Persoalan: amalan kehidupan harmoni dalam masyarakat(R1:B3)
Nilai: keharmonian; pengajaran: kita mestilah mengamalkan kehidupan yang harmoni.
Rima: abab  jeda:

Cantik bergugus buah papaya,
Masak dipetik satu per satu;
Walaupun berlainan bangsa budaya, (aliterasi: konsonan b)
Kerana muhibah hidup bersatu.
(maksud:  rakyat berbilang bangsa dan budaya hidup bersatu padu kerana semangat muhibah yang diamalkan)
Persoalan: bersatu padu kerana mengamalkan semangat muhibah dalam masyarakat majmuk(R2:B4)
Nilai: perpaduan    pengajaran: kita mestilah selalu bersatu padu
Rima: abab  jeda:

Air mengalir dalam terusan,
Mengairi sawah beratus relung; ( relungan lekuk atau jeluk (di tanah dll); ~ hati lubuk hati (dlm hati); ~ langit ruang langit, kolong langit;)
Bekerjasama segala urusan,
Tanda bersatu bergotong-royong.
(maksud: Sesuatu urusan yang dilakukan secara kerjasama dan bergotong-royong dapat meningkatkan semangat perpaduan.)
Persoalan: bekerjasama dan bersatu padu dalam semua tindakan(R3:B3/4)
Nilai: bekerjasama   pengajaran:
Rima; abab

Tuan Puteri dan kayangan, (negeri yang-yang, tempat dewa­ dewa; ®yang II.)
Senyuman manis seperti madu;          simile
Bermacam keturunan bukan halangan,
Untuk membina bangsa yang padu.
(maksud: kepelbagaian keturunan bukanlah satu penghalang untuk membina bangsa yang bersatu padu.)
Persoalan: pembinaan bangsa yang bersatu walaupun hidup dalam pelbagai keturunan(R4:B3,4)
Nilai: hormat-menghormati,

Enak nian air kelapa,          imej alam, diksi : penggunaan kata-kata indah
Penawar sakit mujarab sekali;( mujarab Ar telah terbukti keberkesanannya spt dapat menyembuhkan penyakit dsb;)
Kebudayaan asal tidak dilupa,         (anaphora)
Kebudayaan nasional mereka banggai.
(maksud: Keseluruhan cara hidup asal mereka)
Persoalan: kebudayaan nasional  sentiasa diamalkan dan budaya asal kita sendiri tidak boleh dilupakan.(R5:B3,4)
Nilai: penghargaan, kebebasan

Tema:perpaduan antara masyarakat Malaysia yang berbilang kaum
Bentuk:  5 rangkap 4 baris, Rima a,b,a,b, pantun nasihat

1.Apakah persoalan yang diutarakan oleh penulis?
A Kepentingan mengamalkan sernangat muhibah dan perpaduan
B Tanggungjawab masyarakat untuk mencapai perpaduan
C Kepentingan bangsa yang bersatu padu
D Mewujudkan semangat kerjasama dalam masyarakat

2.Tema Pantun Empat Kerat(Muhibah dan Perpaduan) ialah...
A kebudayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia.
B masyarakat yang terdiri danpada pelbagai latar belakang.
C perpaduan antara masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.
D kehidupan masyarakat yang bersatu padu dan hidup harmoni.
3.Apakah yang menyebabkan masyarakat yang berbilang bangsa dapat hidup bersatu?
A bekerjasama dalam melakukan semua pekerjaan
B mengambil tahu akan hal bangsa lain
C sentiasa mengamalkan semangat muhibah
D bangga mempunyai rakan yang terdiri daripada pelbagai keturunan

4. Berdasarkan rangkap kelima sajak, apakah yang masih kekal dalam ingatan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum?
A budaya masyarakat Malaysia yang harmoni
B kehidupan masa silam mereka
C kenangan indah semasa bersama keluarga dahulu
D keseluruhan cara hidup asal mereka
 
 
No comments: