Friday, March 4, 2011

latihan imbuhan


Imbuhan
1.       Penduduk_________ turut bersedih atas kematian pemimpin yang berjasaitu. (Malaysia)
2.       Ibu sedang ____________ikan di dapur. (gulai)
3.       Semasa kecil, dia memang ____________. (tangis)
4.       Peristiwa itu________________orang ramai. (kata)
5.       Gayanya berjalan agak_____________. (wanita)
6.       Petani itu______kebunnya dengan pokok bunga. (pagar)
7.       Negara itu dituduh __________ kumpulan pengganas.(senjata)
8.       Pak Mat__________ tanah terbiar di belakang rumahnya. (kebun)
9.       Kedah ialah negeri_________________. (sawah)
10.   Dalam zaman penjajahan dulu, Inggeris_______________ bangsa kita. (tuan)
11.   Terdapat beberapa ratus ekor ayam di tempat______________ Encik Lim. (ternak)
12.   Semangat pemuda itu tidak_____________. (patah)
13.   Lagu itu ____________ oleh penyanyi yang terkenal. (dengar)
14.   30 Ogos ialah cuti umum untuk ______________kemerdekaan negara kita. (ingat)
15.   Dedaun kering ________________ditiup angin kuat. (gugur)
16.   Tidak dapat aku ___________ semua kenyataan mereka. (percaya)
17.   Mereka terkejut dan saling___________ apabila terdengar bunyi yang aneh itu. (pandang)
18.   Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam_____________ perkembangan mental kanak-kanak. (bentuk)
19.   Pak Ali telah hilang selama tiga hari, ayam-ayam di reban itu______________. (lapar)

No comments: