Friday, March 4, 2011

fatamorgana


(1) Kita mesti mengamalkan budaya suka membaca supaya matlamat menjadikan Malaysia sebagai masyarakat yang berilmu tidak menjadi fatamorgana semata-mata.
atau
 (2) Kita mesti mengamalkan budaya suka membaca supaya matlamat menjadikan Malaysia sebagai masyarakat yang berilmu tidak menjadi khalayan semata-mata.


fatamorgana 1. sesuatu yg bersifat khayalan 2. sj logamaya.

No comments: