Friday, March 4, 2011

e-mel

pengurus itu telah menge-mel kan laporan itu kepada ibu pejabatnya.


salah  wor...meng-e-mel kanmeng-e-melkan    menghantar maklumat, mesej dsb secara elektronik dr satu terminal komputer ke terminal komputer yg lain: Dia ~ kisah sedih itu kpd rakannya.

Eugene selalu ke kafe siber untu k meng-e-mel kan ma klumat kepada kawannya yang berada di Pera k.  

No comments: