Thursday, August 20, 2015

Persediaan SPM 2015 - 2Tuliskan satu rencana yang lengkap bertajuk 'Mendekatkan Remaja dengan Program Keagamaan dan Kemasyarakatan melalui Teknologi Komunikasi'

'Mendekatkan Remaja dengan Program Keagamaan dan Kemasyarakatan

melalui Teknologi Komunikasi'

Oleh : PSL
          Teknologi komunikasi sinonim dengan gaya hidup moden dalam kalangan masyarakat pada zaman pascamodenisasi ini. Zaman beralih musim berubah, revolusi teknologi maklumat bukan lagi isu tabu dalam masyarakat kontemporari. (I) Bahawasanya, remaja merupakan pelapis negara yang sedang mengharungi tempoh transisi yang memerlukan bimbingan yang holistik. (I) Akibat perkembangan aplikasi sains dan teknologi, generasi muda senang dihanyutkan badai arus perdana malahan menjurus kepada hidup yang menjauhi norma masyarakat yang menghambat ikatan tradisi leluhur. (K) Maka, modus operandi yang rapi daripada agensi kerajaan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Lembaga Penapis Filem dan Kementerian Pendidikan Malaysia amatlah penting untuk memastikan generasi muda tidak dieksploitasi oleh peranti canggih ini. (U) Sudah sampailah masa kita membenamkan mata fikir untuk menelusuri sejauh manakah aplikasi teknologi komunikasi berfungsi sebagai agen sosialisasi untuk membimbing pemuda pemudi ke arah kegemilangan? Apakah pula tanggungjawab sosial para pengamal media untuk mencorakkan minda golongan srikandi dan wira negara?

          Proses globalisasi mulai melanda kehidupan manusia sejagat sejak 1990-an. Dunia kini semakin dirapatkan dan pertembungan budaya telah menjadi cerminan kehidupan hakiki pada zaman ini. Proses penghibridan dalam media sosial waima merapatkan hubungan antara penduduk sejagat, namun trend baharu telah tercetus antara komuniti terkini, iaitu kurang bersemuka malahan tidak mahir dalam interaksi harian. Polemik pro dan kontra kewujudan peranti media elektronik ini bukan lagi fenomena yang keterasingan dalam kehidupan generasi muda khasnya. Dalam proses mengasimilasi dan mengadaptasi remaja marcapada dengan aktiviti kemasyarakatan, media massa telah berfungsi sebagai alat penghubung yang afdal. Media siber seperti aplikasi telefon pintar berjaya menghubungkan masyarakat, malahan merupakan wahana untuk menginterpretasikan aspirasi agensi kerajaan kepada rakyat murba. Sedia kita maklum, portal kerajaan membanjiri laman web kini dan berperanan untuk mengukuhkan budaya perkongsian etos sesama rakyat yang berbilang kaum. Bayangkan kejayaan negara kita memperjuangkan kemerdekaan pada 50-an, media cetak seperti Akhbar Majlis, Majalah Imam, Utusan Melayu dan risalah telah berjaya membangkitkan perasaan kecintaan terhadap ibu pertiwi. Kini, usaha untuk mendaulatkan negara daripada pengaruh budaya asing perlulah dilangsungkan melalui media massa. Tegasnya, segala isu provokasi dan fitnah-memfitnah antara masyarakat dengan pemimpin negara tidak sepatutnya diteruskan melalui media sosial. Ciptaan benak minda ini izharnya masih perlu dihambat dengan kebijaksanaan akal budi dan ketakwaan terhadap tuntutan agama.

          Jikalau mengimbau kembali pembangunan sejarah Malaysia, media cetak berperanan sebagai alat pendakwah yang utama sejak tahun 1900-an. Gerakan nasionalisme Kaum Muda dan Kaum Tua telah merevolusikan media maklumat di Tanah Melayu pada zaman tersebut. Bahan cetakan seperti Al-Imam,Neracha,  Pengasuh dan Saudara berperanan untuk menyebarkan fahaman keagamaan dan meningkatkan persepsi terhadap hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Kini, segelintir pengamal media tidak melupakan tanggungjawab sosial untuk mentarbiah penonton tentang perspektif dalam keagamaan. Contohnya,Berita Harian menyediakan rubrik tertentu untuk mendakwahkan agama Islam.  Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) FM 91.5 ditubuhkan untuk memberikan kefahaman Islam yang sebenarnya melalui aplikasi media sosial seperti saluran radio dan televisyen. Manakala TV AlHijarah ialah stesen Islam di Malaysia sejak tahun 2010. RTM juga menganjurkan pelbagai forum bicara dan kursus bimbingan tentang pendakwahan Islam demi memastikan muslim dan muslimah Malaysia lebih mendekatkan diri dengan ajaran agama, manakala yang bukan muslim dapat menyelami maksud yang tersirat dalam kitab Al-Quran dan sunah. Dalam situasi seperti ini, aspirasi kerajaan untuk menjadi hab pendidikan Islam dan mengglobalkan fahaman Rasullulah akan direalisasikan melalui media sosial ini kerana segala maklumat di hujung jari. Dalam sudut lain, program aktiviti kemasyarakatan seperti Majalah 3, Program Bersamamu dan Bicara Masyarakat juga berusaha untuk mendidik semangat kesukarelawanan dalam kalangan generasi muda khasnya.

          Dari era tanpa sempadan yang diwarnai oleh iktisad berasaskan inovasi dan pengetahuan, peranti elektronik ini berfungsi sebagai alat pentafsir yang menyeluruh kepada pembaca. Dalam konteks ini, dunia muktahir lebih mendedahkan pembaca tentang info semasa dalam multidisiplin ilmu seperti arena politik, ekonomi, sosial mahupun seni dan kebudayaan. Bahawasanya, media massa diibaratkan teknologi yang berjaya menembusi sempadan mayapada. Segala penyata kewangan dan spekulasi dunia pelaburan dengan izharnya diakses melalui analisis yang sistematik. Tegal itu, pengguna media dapat mentafsir dan meramalkan dunia ekonomi dengan hanya seklip ikon. Paparan spekulasi penyata kewangan setiap profil syarikat gergasi yang tersenarai dalam bursa saham membolehkan pelabur mengklasifikasikan untung rugi dan menjanakan pendapatan melalui aplikasi media sosial. Selain itu, media massa juga merupakan alat pemantau untuk melaporkan segala kejadian tentang bencana alam dan musibah yang berlaku di jagatraya dengan jelas dan pantas. Dunia tanpa sempadan telah melewati segala kekangan masa untuk menyebar luas fenomena dalam alam ciptaan Tuhan ini. Natijahnya, penghuni di bumi ini akan menimbulkan kesedaran dan berwaspada terhadap perubahan persekitaran. Pendek kata, malang tidak berbau dan geruh tidak berbunyi. Media massa bertanggungjawab sebagai pengawas alam untuk menginsafkan generasi muda bahawa hidup sejagat adalah secara simbiosis dan saling bergantungan.

          Revolusi teknologi maklumat kini telah mencetuskan kejutan budaya dalam masyarakat ketimuran. Menurut kata Tun Dr Mahathir Muhammad bahawa generasi muda perlu mengamalkan sikap buang yang keruh ambil yang jernih semasa menapis budaya asing yang membayangi budaya masyarakat silam. Walhal, teknologi komunikasi pada era globalisasi ini berperanan sebagai alat penghibur yang utama. Kebanjiran filem K-Drama dari negara Korea bukan sahaja mempromosikan nama negara Korea di serata dunia malahan berjaya merangsangkan pertumbuhan industri perfileman di negara tersebut. Di Malaysia, pengadaptasian pengaruh filem negara asing seperti lambakan program realiti telah menimbulkan polemik pro dan kontra di negara kita.Program realiti seperti Malaysia Idol, One A Millionaire, Akademi Fantasia dan sebagainya menagih perhatian penonton dengan menggunakan system undian. Generasi muda khasnya sanggup mengikuti perkembangan selebriti yang disanjungi sehingga mengabaikan pelajaran diri. Walau bagaimanapun, bagai serampang dua mata, media sosial juga berjaya menghiburkan rawan hati dan mengurangkan tekanan dalam hidup. Kadangkala, penglipur lara merupakan penawar mujarab untuk menjauhi pergeseran dan kecelaruan minda semasa melayari bahtera di tengah samudera yang saujana mata memandang. Lapipun, industri seni dan kebudayaan merupakan sektor penjana kekayaan yang semakin bertempat di dunia ini. Kejayaan Hollywood dalam industri ini meyakinkan generasi muda bahawa hobi merupakan saluran untuk menjamin pulangan yang lumayan.

          Sedia kita maklum bahawa pembelajaran sepanjang hayat telah diwara-warakan oleh Kementerian Pendidikan baru-baru ini. Teknologi komunikasi telah merevolusikan bidang pendidikan dalam kalangan generasi muda. Dalam menongkah arus perdana yang memerlukan lautan akal tepian budi, remaja perlulah menerokai jalur lebar maya untuk menguasai segala ilmu dengan pantas dan berkesan. Sejak penubuhan MSC di Cyberjaya, kerajaan Malaysia tidak pernah mengenal jemu untuk menjadikan Malaysia sebagai hab pendidikan yang utama di Rantau Asia. Pengiktirafan 23 buah universiti tempatan sebagai universiti yang paling kualiti daripada 300 buah universiti di Asia oleh QS University telah membuktikan bahawa negara kita mampu menerajui industri pendidikan melalui penggunaan teknologi komunikasi secara meluas. Program 1Bestari dan Frog VLE melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuktikan komitmen dan kesungguhan kerajaan untuk memastikan setiap pelajar adalah celik dalam komputer. Pengubahsuaian sistem pendidikan demi mengiringi kehendak pasaran semasa seyogia dilaksanakan melalui kolaborasi semua agensi. Pelancaran program GM1M( Guru Muda 1Malaysia) dan memartabatkan profesionalisme keguruan dalam bidang teknologi komunikasi nescaya memaksimumkan keberkesanan dan keberhasilan pembelajaran dalam kalangan generasi muda. Inovasi dalam bidang pendidikan bukan sahaja berkiblatkan kemahiran aras berfikir tinggi malahan berusaha mempraktikkan budaya inovasi dan kreativiti yang menjamin pulangan yang berlipat ganda. Mukhtasarnya, usaha OUM(Open Universiti Malaysia) dan UNitar untuk melancarkan pendidikan maya dan pembelajaran sepanjang hayat perlulah diteruskan demi melahirkan modal insan yang berintektual tinggi waima mengikut acuan negara sendiri.

          Sebagai penghias penutup bicara, revolusi teknologi maklumat membuktikan manusia ialah khalifah yang dibekali akal oleh Tuhan. Media massa diklasifikasikan sebagai alat penghubung, alat penghibur, alat pentafsir dan alat pemantau, alat pendakwah dan alat pendidik yang utama dalam dunia muasir ini. Janganlah generasi muda masih enggan mengorak langkah untuk membudayakan inovasi dalam kehidupan seharian, usahlah bagai sepuluh jung masuk pelabuhan, anjing bercawat ekor juga. Memetik serangkap gurindam tonggak 12,
Nikmat mencipta budaya kreatif,
Kembangkan bakat semoga aktif.
Walakin begitu, keteguhan jati diri dan keimanan yang kental mestilah menunjangi keperibadian seseorang remaja semasa mengaplikasikan peranti elektronik yang canggih ini.

No comments: