Thursday, August 20, 2015

Persediaan SPM 2015 - 3Remaja amat mahal
sesungguhnya
tiada terbeli oleh perjanjian
harga remaja
adalah pendirian keberanian dan ilmu.
Berdasarkan petikan sajak ‘Harga Remaja’ di atas, terangkan kepentingan menjaga maruah diri sendiri.

1.     Meneguhkan jati diri
2.     Memartabatkan maruah keluarga
3.     Mempertahankan warisan budaya bangsa
4.     Memelihara maruah negara
5.     Melahirkan modal insan yang holistik

      Maruah ditakrifkan sebagai harga diri yang melambangkan keperibadian dan status seseorang individu dalam komuniti. (I) Sesungguhnya, maruah diri sinonim dengan sendi ikatan kesatuan antara individu dengan masyarakat. (I) Namun, statistik remaja yang terjerumus dalam pidana juvenil telah mencecah tahap yang kritikal sehingga merimaskan seantero strata komuniti bagai cacing kepanasan. (K) Fenomena ini menunjukkan tahap disiplin dalam kalangan generasi muda semakin merosot lantaran terlalu dihanyutkan badai pengaruh budaya asing. (K) Menurut pandangan Dr Rais Yatim bahawa kelunturan budaya dan kenipisan keimanan menyebabkan kebejatan akhlak dalam generasi muda. Jelaslah bahawa fenomena yang membelakangi norma masyarakat ketimuran seyogia dibetulkan melalui usaha kolaborasi semua pihak. (U) Hasilnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah menggarisi 6 aspirasi murid supaya melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran berfikrah, kemahiran dwibahasa, kemahiran memimpin selain berilmu, beridentiti nasional dan beretika. (U) Persoalannya, sejauh manakah keberkesanan sistem pendidikan kini untuk mempertahankan maruah remaja dan apakah kepentingan menjaga maruah diri kepada nusa dan bangsa?

Memanglah bertepatan dengan kehendak semasa bahawa maruah diri perlulah dipertahankan demi mendapat pengiktirafan dan penghormatan daripada orang ramai.(A) Mengikut ilmu antropologi, jati diri merupakan perwatakan yang dikenali oleh mata masyarakat secara kasar. Makin tingginya maruah diri, makin tinggilah status seseorang pada mata masyarakat. (M) Dengan pengukuhan jati diri melalui didikan agama dan moral, maruah diri akan dipertahankan dan berkemampuan untuk menangkis pengaruh budaya asing. (K1) Secara langsung, pendirian yang teguh akan menjauhkan diri daripada alam fata morgana yang hanya memesongkan diri daripada landasan akidah. (K2)  Peribahasa ibarat ikan di lautan masin badan tetap tawar menjelaskan bahawa ketinggian jati diri yang teguh akan menjauhkan diri daripada sifat egoistik dan ekstremis yang hanya membejatkan akhlak diri. (C) Tegasnya, sifat mempertahankan maruah diri bukan sahaja berikhtiar untuk mengelakkan diri daripada godaan syaitan malahan menerapkan sikap keterbukaan untuk merentasi multidisiplin ilmu supaya terus megah dan teguh bertapak di bumi yang berdaulat ini. (P)

Sekiranya diselami lebih lanjut lagi, menjaga maruah diri penting untuk memartabatkan imej keluarga yang tersayang. (A) Walhal, benih yang baik dicampakkan ke laut menjadi pulau, dilontarkan ke udara menjadi kejora. Manifestasinya, pendidikan ibu bapa terhadap anak merupakan penentu untuk mewarnai perwatakan anak muda sama ada menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi.(M) Namun, keganasan rumah tangga seperti penderaan kanak-kanak, pembuangan bayi haram dan perceraian yang mendadak dalam masyarakat kita menunjukkan tahap maruah diri yang rendah dalam masyarakat kita.(C) Menurut pakar psikologi tersohor negara, Tuan HM Iskandar al-Haj bahawa peningkatan kes kepincangan rumah tangga dikenal pasti berpunca daripada ketandusan kasih sayang dan pengaruh trauma yang diwarisi daripada perilaku ibu bapa sendiri. Maknanya, pembawaan ibu bapa yang tidak bermaruah akan dicontohi oleh darah daging sendiri. (K) Sedia kita maklum bahawa kebahagiaan rumah tangga penjana kemakmuran masyarakat. Maka, ibu bapa pencorak keperibadian anak mereka mestilah memastikan bahawa anak mempunyai pendirian yang teguh di samping mempertahankan maruah diri dan keluarga agar tidak mencontengkan arang pada muka keluarga. Maklumlah, seekor kerbau membawa lumpur, semuanya terpalit. Sehubungan dengan itu, anak yang berusaha menjaga maruah diri sendiri senantiasa mengenang jasa orang tua dan berusaha untuk membalas budi dengan pemartabatan diri dalam semua bidang yang dikecimpungi.  (P)

Walhasil, seseorang remaja yang berusaha memelihara maruah diri akan memahami maksud yang tersirat dalam peribahasa sebab nila setitik, rosak susu sebelangga. (A) Selangkah ke masyarakat, pelbagai dugaan akan melanda kehidupan generasi muda.(M)  Dalam konteks ini, remaja yang bakal menerajui tampuk kepimpinan negara bertanggungjawab untuk memastikan kelestarian warisan budaya bangsa di bumi yang bertuah ini.(M) Menurut tafsiran, budaya merupakan akal budi, peradaban dan tamadun yang melibatkan cara hidup, pemikiran dan pergaulan dalam kehidupan. (M) Peninggalan budaya bangsa wajarlah dilestarikan kerana tanpa budaya lenyaplah bangsa. (K)  Dr Naquid Al-Attas pernah menukilkan bahawa kecelaruan minda dan krisis identiti yang melanda kehidupan generasi Y menyebabkan kepupusan budaya dan bahasa. (C) Dalam kata lain, warisan budaya ini merupakan lambang keunikan negara kita yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan bangsa. Status warisan yang unik ini perlulah dipertahankan demi menjaga maruah bangsa kita. Mukhtasarnya, generasi muda sejak bangku sekolah lagi perlulah didedahkan dengan kepelbagaian kebudayaan agar berasa berbanggsa dan bermaruah tinggi hidup di negara yang bertuah ini. (P)

Dalam hidup bernegara, menjaga maruah diri melambangkan sekelompok manusia yang berusaha mempertahankan kedaulatan negara sendiri. Sebagai anologi, semangat nasionalis dan perjuangan yang membara dalam kalangan marhaen tempatan pada zaman pramerdeka telah berjaya menjulang maruah negara di mercu kegemilangan pada peringkat antarabangsa. Kini, remaja perlulah disuntik semangat kekitaan dan perjuangan ini demi menjanakan kelangsungan bangsa yang bermaruah tinggi. Ironisnya, isu provokasi dan pecah belah masih melanda masyarakat kita melalui laman sosial. Fenomena ini seakan-akan menunjukkan negara kita yang kaya dengan perkembangan iktisad namun kemuflisan dalam keperibadian. Sebagai contohnya, Namewee yang berani merombak lagu kebangsaan Negaraku kepada Negarakuku dengan izharnya menunjukkan sifat kecintaan dan identiti nasional yang menipis dalam kalangan generasi muda. Dalam PPPM, aspirasi murid untuk melahirkan kemahiran memimpin memanglah bertepatan masa kerana generasi muda cerucuk fundamental kepimpinan sesebuah negara pada hari muka. Janganlah harapkan pagar, pagar makan padi. Fenomena yang salah dari sudut keagamaan seperti vandalisme, kes ragut dan rasuah menunjukkan keperibadian golongan marhaen tempatan yang tidak mementingkan maruah negara sehingga sanggup bergadai golok imej negara dengan menggodam profil pemimpin negara. Wajarlah generasi muda disulami ajaran tentang sifat empunya terhadap negera tercinta kerana setinggi-tinggi bangau menerbang, akhirnya hingga di belakang kerbau jua.

Akhirnya, seseorang yang menjaga maruah diri akan berusaha untuk mencapai kecemerlangan yang hoistik dalam aspek akademik, koakademik, kerjaya mahupun dalam rumah tangga. Menurut kata Imam Al-Ghazali, “ ingin mengenali diri lihatlah pada cermin, ingin mengenali peribadi lihatlah pada perwatakan.” Maklumlah bahawa agama, ilmu dan budi pekerti adalah saling bergantungan. Hal ini dibuktikan oleh Albert Eistein, “ilmu tanpa agama bagai lumpuh, agama tanpa ilmu bagai buta.” Manakala kata orang tua-tua, “ adat bersendikan syarak, syarak bersendikan adat.” Maka, seseorang remaja yang berusaha untuk memelihara maruah diri seyogia melengkapkan diri dengan kriteria keluhuran peribadi, keimanan yang kental dan ketinggian dalam akal budi. Nabi Muhammad pernah menjelajah ke negara Cina untuk menimba ilmu. Manakala Al-Biruni mempelajari bahasa Hindu di negara India demi menerokai multidisiplin ilmu. Kejayaan kedua-dua tokoh ilmuan ini menjelaskan penghormatan akan diberikan daripada seluruh dunia apabila berjaya mencipta sejarah dalam riwayat diri sendiri. Budaya inovasi dan kreativiti semakin dikenal pasti kepentingannya agar menjadi pencipta teknologi yang mampu mengharumkan nama diri dan negara. Dalam hal ini, seseorang yang ingin hidup bermaruah akan memerah otak untuk mencipta sesuatu agar dapat berbakti kepada umat sejagat. Pendek kata, manusia yang bermaruah tinggi adalah berpotensi untuk membongkar layar rahsia yang menyeliputi alam sejagat ini. Kejayaan tokoh-tokoh wajarlah diteladani oleh setiap anak watan pewaris bangsa bahawa “Malaysia, Boleh”

Akhirulkalam, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Manusia yang bermaruah tinggi pastilah akan menghormati setiap peraturan dan pantang larang yang ditetapkan. Hidup di buana ini adalah secara simbiosis dan saling bergantungan ibarat lagu yang didendangkan oleh P Ramlee, lagu dengan irama. Surah al-Bukhari yang bermaksud “ dalam jasad manusia sesungguhnya ada seketul daging, jika sebahagian rosak maka rosaklah jasad itu. Jika baik maka baiklah seluruh jasad ini. Daging itu ialah hati” Justifikasinya, maruah diri dan hubungan antara manusia adalah saling berkait ibarat simpulan tali yang diikat bersama. Makin tinggi maruah diri seseorang, makin baiklah keperibadiannya seperti mempunyai kesabaran, kewarasan pemikiran dan kebijaksanaan. Ingatlah wahai remaja, biar putih tulang, jangan putih mata. Kita perlu melangkah dan menongkah arus globalisasi untuk memastikan ibu pertiwi kita terus megah di pentas dunia. Kibarlah Jalur Gemilang di setiap acara antarabangsa, inilah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia.

No comments: