Monday, July 15, 2013

i m back,baby

Cara-cara meningkatkan kesihatan rakyat Malaysia.
Kebelakangan ini, kemudaratan kesihatan rakyat Malaysia merupakan pandemik yang semakin membimbangkan.
Kempen Gaya Hidup Sihat wajar dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan supaya meningkatkan kesedaran rakyat kita. Dengan ini, jangka hidup dapat ditingkatkan. Selain itu, penyelidikan dan pembangunan patut digiatkan di pusat pengajian tinggi. Umum diketahui bahawa kemajuan teknologi dalam bidang perubatan memerlukan teknik rawatan yang berinovatif.
Seterusnya, peruntukan wajarlah diberikan kepada pengusaha dalam bidang perubatan. Hal ini membawa konotasi bahawa peruntukan dapat menaik taraf kemudahan di hospital. Akhirnya, peruntukan dalam bentuk insentif atau subsidi dapat ditawarkan untuk membangunkan prasarana di seluruh ceruk rantau. Bergelanggang di mata banyak orang bahawa taman rekreasi, velodrom, gimnasium dan stadium mampu menyediakan tempat riadah kepada rakyat marhaen.
Sudah terang lagi bersuluh bahawa semua pihak wajar menganjak paradigma untuk meningkatkan pencapaian dalam kualiti taraf hidup kita. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada mengubati.(122 patah perkataan)

Drpd, Khor Jia Wei 2A2 SMJK Jit Sin

No comments: