Thursday, March 3, 2011

sempang...

se kali lagi, ada pelajar menanya saya soalan yang sama..bila kah sempang diguna kan:  * 1. kata ganda dieja dengan tanda sempang ((kuih-muih) 
2. Kata ganda dieja tanpa tanda sempang - apabila kedua-dua perkataan ada maksudnya sendiri apabila tidak digandakan (bukit bukau)

*Penggunaan sempang 
i. kata ulang/kata ganda cth. anak-anak,
ii. menyambung suku kata yang dipisahkan oleh penggantian baris cth, beribu-ribu,e-mel 
iii. memperjelaskan ungkapan,
iv. merangkaikan huruf besar dgn huruf kecil, cnth. hamba-Mu, pro-Malaysia,
v. merangkaikan ke dgn angka, tahun cnth., ke-125, ke-2000.1930-an 
vi. hbgn. antara kata-kata pd rangkai kata setara tertentu atau istilah. cnth. alat pandang-dengar. 
*vii. Tuhan, menggunakan tanda sempang : kepada - Mu dan rahmat- Nya.

No comments: