Monday, August 9, 2010

kosa kata dan Frasa Menarik

KOsa Kata
• bermaharajarela= berleluasa
• konflik jiwa =pergolakan jiwa
• menopang dagu= termenung
• tonggak =asas/dasar
• aset =sesuatu yang bernilai
• menuding jari =menyalahkan orang lain
• seantero= seluruh
• malapetaka/musibah= bencana/ bala
• keserakahan =kerakusan, ketamakan
• konklik= kuat, kukuh, mapan
• merealisasikan =menjadikan kenyataan
• vandalism= merosakkan harta benda
• lumrah =kebiasaan
• duniawi =hal-hal dunia
• ketandusan= tidak ada
• disisihkan= dipinggirkan
• kritikal= serius
• sanubari= jiwa
• akar umbi= punca
• meranapkan= menghancurkan
• kesedaran sivik= kesedaran tentang tanggungjawab
• perdana =utama
• materialistik= kebendaan
• membendung= mengawal
• reality= hakikat
• berjat* =kawan
• pancarobah keadaan yang kacau
• mengheret =mebawa kepada
• seyogia* = harus, patut --
• merunsingkan =merisaukan
• kepupusan =kehilangan
• khazanah= harta benda
• global dunia =seluruhnya
• pusaka =sesuatu yang diwarisi turun-temurun
• warisan =harta pusaka
• prihatin= peka
• demonstrasi =menunjukkan
• gemuruh= hebat
• Terjebak= terlibat
• serampang dua mata= melakukan dua kerja serentak
• arkib= tempat menyimpan benda khazanah
• mencungkil= mencari
• iltizam= harapan tinggi
• silaturahim= persaudaraan
• Motivasi= semangat tinggi
menyarankan- mencadangkan
• Era= zaman
• sistematik teratur= mengikut peraturan
• intensif= giat, bersungguh-sungguh
• memberangsangkan= membanggakan
• menimba= mendapat
• rentetan= ekoran
• tersadai= tidak bergerak
• peras ugut=ancaman, paksaan
• sahsiah= keperibadian
• komitmen= kesungguhan
perpestif =tanggapan
• julung-julung kali =pertama
nadi= penggerak
• mengikis= membuang
kegawetan*= kejatuhan
• Tampil= keluar
• Syabas= tahniah
• kewibawaan =keupayaan
• muafakat= kerjasama
• Terpikul= tertanggung
• Teladan= contoh
• mengubah =menukar
Dinafikan= disangkal
• menyeru= meminta
• Ditakrifkan= didefinisikan, dimaksudkan
• mutakhir*= terkini
Fasilitator= pemudah cara
• Fleksible= mudah diubahsuai
• Kebejatan= kejatuhan
• Persada= gelangang
Boikot= dipulaukan
• manfaat =faedah
• total= menyeluruh
• senggang= santai, tidak sibuk
• bergelandang berperlesetan
• Maslahat= faedah
• Norma= adat
• Tersohor= terkenal
• Kutsi= suci
• diuar-uarkan= dicanangkan
• dana= modal
• Menerajui= memimpin, mengetuai
• imej =penampilan
• emansipasi= hak kebebasan
• Merenoatkan= mengagalkan
• Dimonopoli= dikuasai
• Kolot= kuno
• profesion =kerjaya
• Infomasi= penerangan
• Intergrasi= perpaduan
• aspirasi =cita-cita, keinginan
• Memudaratkan= memburukkan
• Dinamis= berdaya saing
• Progresif= sihat dan cemerlang
• Drastik= cepat
• Perisai= pertahanan
• Diagnosis= mengenalpasti
• Pemantauan= pengawasan, pemeriksaan
• manifesto =pendirian
• was-was= tidak yakin
• natijahnya =kesannya
• Mencerminkan= melambangkan
• Jenama= jenis barang
• pornografi =bahan-bahan lucah
• diiktiraf= diakui
• obligasi= semangat
• Impak= kesan
• Tuntasnya= keseluruhannya
• Akur= bersetuju
• Efektif= berkesan
• Konvensional= ceramah
• Panji= bendera
• Individualistic= mementingkan diri sendiri
• Manipulasi= tindakan
• Musibah= bencana
• lewa =tidak sepenuh hati
• prosedur =peraturan
• inisiatif= daya usaha
• Anasir= gejala
• penggemblengan =penyatuan
• transisi= perantaraan
• kaliber =berkeupayaan
• darsawarsa =satu dekad
• insentif =imbuhan, ganjaran
Frasa Menarik
• Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea dengan sebaik-baiknya
• Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap sesuatu
• Memberikan impak - Mengakibatkan / menyebabkan
• Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu
• Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam
• Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan
• Alaf baharu - Masa terkini
• Mutakhir ini - Pada masa kini
• Seantero dunia - Seluruh dunia
• Menikam sanubari - Merosakkan perasaan
• Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan pandangan / pemikiran
• Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan pelbagai aspek
• Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual beli
• Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebih bijak dan berkebolehan
• Bitara - Tiada tandingan / eksklusif / hanya satu-satunya
• Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan
• Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal / bermenung / tidak berfikiran matang
• Mendabik dada - Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan
• Mengkodifikasikan undang-undang - Menyelaras undang-undang / peraturan
• Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan rohani dan jasmani
• Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang mengawal sesuatu
• Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum
• Anjakan paradigma - Perubahan demi kemajuan atau kebaikan
• Relevan dengan kehendak zaman - Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa
• Landasan berfikir - Cara berfikir
• Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / biasa
• Mengaibkan diri - Memalukan diri
• Alma mater - Sekolah / universiti / tempat pelajar
• Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir
• Alpukah - Daya usaha / inisiatif
• Bacul - Tidak bersemangat
• Badai kehidupan - Cabaran hidup
• Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai
• Berkongkalikung – Bersepakat 35Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh
• Praja - Kota / negeri
• Prakarsa - Inisiatif / daya usaha
• pramusaji - Pelayan tetamu di restoran
• Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan dan sehari-hari
• Nawaitu diri - Keinginan diri
• Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri
• privasi - Keadaan atau suasana bersendiri tanpa sebarang gangguan
• Portfolio menteri - Tugas menteri
• Pentas siasah - Dunia politik
• Polemik - Bahas / debat / konflik
• Melikwidasikan - Membubarkan / memansuhkan
• Linglung - Hilang ingatan
• Falah - Kejayaan / kemenangan
• interpretasi - Tafsiran / penjelasan
• bersilengah - Bersikap tidak tahu

No comments: