Sunday, April 18, 2010

Latihan Sajak 1

Latihan:Sajak Kian Kita Lupa

1. Punca utama yang menyebabkan manusia mudah lupa ialah

kehidupan yang mewah dan bahagia

2.Rima akhir rangkap keempat dalam sajak ialah

a-b-b-b-b-b-b-

3.Nyatakan tiga sifat lupa yang digambarkan oleh penyajak?

________________________________,____________________________,______________________________

lupa akan kesusahan bangsa, lupa akan kesusahan yang ditanggung oleh orang dahulu, lupa akan azab pada hari akhirat

4. “Kian” dalam permulaan baris pertama, kedua, dan ketiga merupakan________________

pengulangan, repitasi

5. Penyajak mengingatkan kita apabila diri dilimpahi kemewahan, jangan kita lupa________________________________

azab dan seksa pada alam baqa

6. Apakah maksud “Mewah harta di birai mata”_____________________________________________

seseorang yang memiliki harta yang banyak
7. Berdasarkan rangkap keempat sajak, penyajak berbicara tentang______________________________________
kita baru mengingati Tuhan apabila sudah tua dan susah
2.

Nilai

Pengajaran

Generasi kini hendaklah mengenang jasa dan pengorbanan generasi dahulu kala.

Kita hendaklah percaya bahawa setiap perbuatan akan dibalas di akhirat kelak.

Kita hendaklah beringat dan tidak leka dengan nikmat yang dikurniakan Tuhan.

Kita mestilah mengamalkan nilai berbudi bahasa supaya kita disenangi oleh orang lain.

J: mengenang budi, menakui kewujudan Tuhan, sedar diri, berbudi bahasa


No comments: