Sunday, August 2, 2015

Percubaan SPM 2015 - 13                    Budaya membawa maksud akal budi, peradaban dan ketamadunan yang terlibat dengan cara hidup, perasaan, pemikiran dan pergaulan. (I) Budaya tegur-menegur sinonim dengan teras kekuatan masyarakat dan sendi ikatan kesatuan sesama masyarakat yang multietnik, multiagama, multibudaya dan berlatarbelakangkan sosioekonomi yang heterogan.(I) Namun, budaya mahmudah ini semakin sirna ditelan arus globalisasi yang melewati sempadan dan mentaliti. (K) Tegal itu, Dasar Perpaduan Negara dan Strategi Lautan Biru Kebangsaan telah digarapkan selari dengan konsep Gagasan 1Malaysia, yakni mewujudkan masyarakat madani dan uthopia di negara kita. (U) Persoalannya, sejauh manakah strategi tersebut  berhasil menghidupsuburkan budaya tegur-menegur sesama masyarakat majmuk? Apakah pula langkah-langkah untuk mengembalikan budaya tersebut? (K)

          Pepatah Melayu berbunyi, adat bersendi syarak, syarak bersendi adat, yakni pergaulan dalam masyarakat mestilah bersesuaian dengan tradisi dan kerukunan. Untuk menghidupsuburkan budaya tegur-menegur dalam masyarakat, warisan tradisi bangsa mestilah dididik kepada seantero strata masyarakat, khasnya generasi muda.(A) Amsalnya, Rumah Terbuka Kebangsaan yang dianjurkan membayangkan budaya perkongsian etos dan jalinan antara masyarakat yang berbeza latar belakang. (C)Semasa kunjungan ke rumah terbuka sempena hari perayaan tertentu, masyarakat berpeluang untuk menikmati juadah, makanan tradisional, sekali gus mengintegrasikan diri dengan warisan tradisi masing-masing seperti kepercayaan dan adat resam yang berbeza. (K) Mukhtasarnya, tahap kefahaman terhadap warisan tradisi masyarakat silam dapat mewujudkan masyarakat yang mengenang budi, sekali gus melapangkan dada untuk mengenali masyarakat lain kerana tak kenal maka tak cinta.(P) Bertitik tolak daripada manifestasi ini, budaya tegur-menegur seyogianya bermula daripada pengenalan dan persefahaman terhadap warisan tradisi masyarakat silam, khasnya di negara bertuah yang sarat dengan kebudayaan yang heterogan.(P)

          Dari sudut keagamaan, budaya tegur-menegur merupakan tuntutan agama yang perlu diamalkan. Bahawasanya, sifat kasih sayang merupakan limpahan rahmat daripada Tuhan kepada umat di buana ini. Jadi, sifat ini sepatutnya menjadi anutan manusia agar meluaskan kasih sayang kepada semua makhluk sejagat. Secara fitrah, kehidupan hakiki manusia memerlukan kasih sayang kerana manusia tidak dapat hidup bersendirian. Lantaran itu, jiran tetangga amatlah diutamakan dalam agama Islam. Mengikut tafsiran syarak, jiran ialah orang yang berdekatan dengan rumah kita sama ada di kanan, di kiri, di depan atau di belakang mahupun di tingkat atas ataupun di bawah hingga 40 rumah dari rumah kita. Nabi Muhammad bersabda, “ sebaik-baik manusia ialah memberi manfaat kepada orang lain.” “Kami telah mencipta lelaki dan perempuan, pelbagai bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain.”. Maka, memanglah penting untuk menuntut setiap hidayah dan petunjuk Tuhan supaya dilimpahi rahmat dan keredaan dalam kehidupan kita. Contohnya, hari keluarga yang dianjurkan oleh Jawatankuasa keselamatan dan kemakmuran kampung(JKKK) merupakan platform untuk berkongsi suka duka sesama jiran tetangga. Solat berjemaah atau aktiviti amalan beribadat juga dapat mengumpul semua komuniti setempat di bawah payung yang sama. Ijmalnya, budaya tegur-menegur dapat dihidupkan semula melalui pengukuhan keimanan yang kental pada setiap tuntutan agama.

          Dari sudut etiket sosial, budi pekerti merupakan tanggar amanat dan warisan tradisi golongan leluhur. Maka, amatlah penting nilai mahmudah ini diterapkan dan bersebati dengan hidup kita sejak azali lagi. Walhasil, Imam Al-Ghazali pernah berkata, “ ingin mengenali diri, lihatlah pada cermin; ingin mengenali peribadi, lihatlah pada wajah.” Maksudnya, perwatakan kita ditonjolkan melalui gerak laku, tutur kata, cara hidup, perasaan, pemikiran dan pergaulan dalam hidup berkhalayak. Seyogianya, anak bangsa kita diakulturasi sejak kecil untuk bermurah hati dan sifat bersederhana. Bagi manusia yang beretika dan kerohanian, budaya tegur sapa, bersenyum dan berterima kasih akan diterapkan dalam kehidupan rutin harian. Senario ini diterangkan dalam gurindam di bawah;
Ketinggian peribadi jadi amalan,
Ketelusan hati jadi bekalan.
Kekuatan sifat baik hati,
Bertimbang rasa dan bersimpati.
Maka, setiap manusia mestilah berpegang pada prinsip hidup pokok biar berkayu, hidup manusia biar berjasa dan ada ubi ada talas, ada budi ada balas untuk mengembalikan kegemilangan tradisi silam ini.

          Meninjau skop yang lebih lanjut lagi, kasih sayang sesama manusia merupakan penawar segala kekhilafan dan tonik mujarab untuk memperkasakan tautan bersama. Demi mengembalikan kegemilangan budaya ini, amalan kunjung-mengunjung dan unjuk-mengunjuk用手传 sesama masyarakat majmuk dan berbeza status amatlah penting kerana orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa. Dalam Teori Hierarki Maslow, keperluan asas manusia ialah kasih sayang dalam hidup bersosial. Dengan nilai kasih sayang, terwujudlah masyarakat yang saling memerlukan, saling membantu dan saling merasai seperti peribahasa sedikit tanda ingat, banyak tanda ada. Tamsilannya, semasa amalan kunjung-mengunjung pesakit atau mangsa musibah, kita akan menyelami hati budi setiap manusia sekali gus merapatkan hubungan antara satu sama lain. Senario ini didendangkan dalam lagu P Ramlee, lagu dengan irama. Walhasil, hidup kita saling bergantungan dan hidup secara simbiosis, budaya tegur-menegur merupakan pemangkin untuk memperkasakan konsep memberi dan menerima dalam masyarakat. Pendek kata, kasih sayang yang sejati mestilah  diperkukuh melalui pengalaman yang luas, kerana jauh perjalanan luas pandangan.          Akhirulkalam, hidup sinonim dengan pohon yang perlu berbuah. Memetik kata Confucius, “ ingin hidup sepuluh tahun, tanamlah pokok; ingin hidup 100 tahun, tanamlah manusia.” Kesinambungan budaya tradisi masyarakat silam amatlah penting agar hidup kita tetap berakar umbi dan berpokok pangkal. Budaya tegur-menegur yang semakin mengikis lantaran pertembungan budaya dan perkembangan peranti elektronik perlulah dikembalikan secepat mungkin kerana
Tegak rumah kerana sendi,
Runtuh sendi rumah binasa;
Sendi bangsa ialah budi,
Runtuh Budi runtuhlah bangsa.
Janganlah kita bagai kacang melupakan kulit kerana amalan murni ini perlulah ditegakkan demi menjanakan kelangsungan bangsa dan negara.

No comments: