Saturday, September 14, 2013

karangan band1

peranan guru
formula: pro ma cbk, kom mmpp mpk
1.memupuk amalan membaca
guru mesti memartabatkan profesionalisme mereka supaya memupuk amalan membaca dalam kalangan pelajar. Guru mesti mencernakan bakat dan kreativiti pelajar supaya mereka suka belajar. Guru juga mementingkan komunikasi dua hala supaya merangsang minda dan minat pelajar. Tegasnya, guru mesti memberikan teladan yang baik seperti suka membaca, bak kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tegal itu, guru mesti mewujudkan persekitaran kondusif supaya pelajar menerapkan amalan membaca

2. menangani gejala sosial(gangsterisme)
guru mesti memartabatkan profesionalisme mereka supaya menangani gejala gangsterisme dalam kalangan pelajar. Guru mesti mencernakan bakat dan kreativiti pelajar supaya mereka menjauhi perbuatan gangsterisme. Guru juga mementingkan komunikasi dua hala supaya merangsang minda dan minat pelajar. Tegasnya, guru mesti memberikan teladan yang baik seperti berhemah tinggi, berakhlak mulia dan berdisiplin, bak kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tegal itu, guru mesti mewujudkan persekitaran kondusif supaya pelajar menjauhi perbuatan gangsterisme seperti peras ugut, membuli pelajar, dan ganas.

3. menangani masalah pencemaran alam
guru mesti memartabatkan profesionalisme mereka supaya memupuk sikap mesra alam dalam kalangan pelajar. Guru mesti mencernakan bakat dan kreativiti pelajar supaya mereka suka menanam bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan. Guru juga mementingkan komunikasi dua hala supaya merangsang minda dan minat pelajar dalam penjagaan alam. Tegasnya, guru mesti memberikan teladan yang baik seperti menjaga alam sekitar, menyertai aktiviti gotong-royong dan sebagainya, bak kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tegal itu, guru mesti mewujudkan persekitaran kondusif supaya pelajar menerapkan amalan mencintai alam.

4. punca( punca ponteng sekolah)


5.
>>>>>>>>

sekolah ( came mmpp mpk)
1. amalan membaca
pihak sekolah mesti melancarkan pelbagai program Nilam untuk memupuk amalan membaca dalam kalangan pelajar. Contohnya, ceramah, aktiviti motivasi, kursus etika, pertandingan tentang kepentingan amalan membaca dari masa ke masa. AKtiviti ini bertujuan untuk merangsang minat dan minda pelajar. Tegasnya, sekolah mesti mewujudkan persekitaran kondusif supaya pelajar suka belajar dan membaca.

2. gejala mat rempit(punca)
masalah ini berpunca daripada program yang dijalankan di sekolah adalah kurang berkesan. Pihak sekolah terlalu mementingkan prestasi akademik dan mengabaikan aktiviti seperti ceramah, pertandingan, kem motivasi, kursus etika tentang nilai harga diri. Akibatnya,pelajar akan terlibat dalam gejala mat rempit kerana program yang dijalankan di sekolah gagal merangsang minda dan minat pelajar.lagipun, pihak sekolah gagal mewujudkan persekitaran kondusif agar pelajar suka pergi ke sekolah.Tegasnya, pelajar akan terlibat dalam gejala mat rempit kerana kekurangan program jati diri yang berkesan.

masalah ini berpunca daripada program yang dijalankan di sekolah adalah kurang berkesan. Pihak sekolah terlalu mementingkan prestasi akademik dan mengabaikan aktiviti seperti ceramah, pertandingan, kem motivasi, kursus etika tentang nilai harga diri. Akibatnya,pelajar akan terlibat dalam gejala ponteng sekolah kerana program yang dijalankan di sekolah gagal merangsang minda dan minat pelajar.lagipun, pihak sekolah gagal mewujudkan persekitaran kondusif agar pelajar suka pergi ke sekolah.

No comments: