Saturday, July 27, 2013

percubaan PMR 2013)reminder


diri
1.    Cara melaksanakan amalan berjimat cermat./ Cara mengelakkan sikap boros semasa berbelanja
2.    Faedah yang diperoleh apabila mempunyai hobi.
3.    Kepentingan amalan berjimat cermat
4.    Sebab-sebab pelajar perlu mematuhi peraturan sekolah (disiplin-KoP Mak jih motu PP TL)
5.    ke arah mencapai kecemerlangan dalam pendidikan
6.    Akademik dan Kokurikulum penting untuk melahirkan pelajar cemerlang(pelajar cemerlang)
7.    Peranan remaja dalam pembangunan negara
8.    Nilai murni dan amalan yang perlu diterapkan (amalan berbudi bahasa)
9.    Kepentingan membaca
10.             peranan remaja dalam menjaga kemudahan awam. (format Rencana)
11.             Bincangkan  kepentingan menjadi remaja berakhlak mulia.
12.             Rahsia kecemerlangananda dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah(PMR).
13.             Ciri-ciri murid cemerlang – akademik – kecergasan – kepimpinan – berdisiplin
14.             Tanggungjawab remaja-
15.             Cabaran remaja mencapai kejayaan dalam pelajaran
16.             Punca-punca pelajar tidak cemerlang dalam pelajaran
17.             Cara meningkatkan amalan berbudi bahasa dalam kalangan generasi muda
18.             Ceramah”peranan remaja dalam membantu mengurangkan kadar jenayah di negara kita”
19.             Faedah menyertai aktiviti sukarela terhadap remaja / aktiviti kemasyarakatan
sahabat
20.             Ciri-ciri rakan idaman anda
sekolah
21.             Kepentingan memartabatkan bahasa Melayu/ cara-cara/ sejarah
22.             Program 3K: Cara menceriakan sekolah; Sekolah selamat/ sekolah harmoni
23.             Peranan guru dalam membina karakter pelajar
24.             langkah-langkah yang dilakukan oleh PIBG bagi meningkatkan mutu kecemerlangan sekolah
25.             Laporan sukan tahunan / sukantara
26.             Menyediakan laporan lengkap tentang Majlis Anugerah Cemerlang
27.             Program Minggu Bahasa
28.             Ceritakan suasana dan pengalaman yang anda peroleh berkhemah di hutan lipur
29.             Cara-cara menghargai jasa guru
30.             Peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti kokurikulum
31.             Laporan masalah keracunan makanan yang berlaku di kantin
32.             Persiapan mengadakan sukan sekolah(pengalaman menyertai pertandingan merentas desa)
33.             Peranan bahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat
34.             Cara-cara menyemarakkan perasaan cinta akan bahasa Melayu.
35.             Punca pelajar enggan melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum
36.             Hari kantin/ Hari kokurikulum
37.             Program Keceriaan Sekolah
38.             Cara-cara memupuk minat pelajar terhadap subjek Sains
teknologi
39.             Kesan internet kepada pelajar / laman sosial
40.             Kesan teknologi maklumat/ telefon bimbit kepada pelajar
41.             kesan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat
42.             Kemajuan sains dan Teknologi memberi kebaikan kepada manusia
43.             Cara menangani maklumat negatif dalam Internet
44.             Perbahasan – baik buruk penggunaan Internet
45.             Cara-cara ibu bapa mengawal penggunaan Internet dalam kalangan remaja
keluarga
46.    Nyatakan usaha ibu bapa  untuk memastikan anak-anak menjadi insan yang berguna.
47.    Pembentukan Disiplin Anak-anak Bermula dari Rumah.(06)
48.    Peranan ibu bapa mengawal pengaruh budaya siber
49.    Peranan keluarga mengatasi gejala sosial
50.    Peranan ibu bapa  untuk memastikan anak-anak berjaya dalam pelajaran
51.    Setiap ahli keluarga berperanan dalam usaha membentuk keluarga bahagia
52.    Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menentukan pilihan kerjaya anak-anak.
53.              anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya”Jelaskan pendapat anda
54.             Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk nilai-nilai murni
55.             Sebab-sebab ibu bapa mesti disayangi oleh anak-anak
56.             Cara-cara remaja menggembirakan ibu bapa
57.             Ciri-ciri rumah idaman/Rumahku, Syurgaku
58.             Cara-cara mengeratkan hubungan kekeluargaan(o8-bercuti)
59.             Cara-cara menghargai ibu bapa yang tua(10)
Gaya hidup sihat
60.             Akhir-akhir ini kes kematian akibat penyakit berjangkit meningkat.Punca-punca
61.             Cara mengatasi masalah keracunan makanan
62.             Kesan Obesiti
63.             Kepentingan sukan
64.             Amalan pemakanan baik untuk remaja
65.             Bahaya makanan ringan kepada remaja
66.             Kepentingan makanan berkhasiat
67.             Cara-cara mengubah pandangan ibu bapa bahawa sukan tidak menjamin masa depan remaja
68.             Sebab-sebab industri sukan negara harus dimajukan
69.             Cara-cara remaja menjalani gaya hidup sihat
70.             Usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf kesihatan dalam kalangan rakyat
71.             Cara-cara menangani penyakit berjangkit/ punca-punca
72.             Kesan amalan merokok
73.             Langkah-langkah menangani gejala merokok
negara
74.             Kesan kemasukan pendatang asing
75.             Langkah mengatasi kemalangan jalan raya(tanggungjawab bersama kemalangan jalan raya)
76.             Kepentingan kepenggunaan( cara berhemat)
77.             kesan kenaikan harga
78.             Perbahasan sebagai pencadang : “Sektor Pertanian Mampu Meningkatkan Ekonomi Negara
79.             Langkah-langkah menggalakkan pembelian barangan buatan Malaysia
80.             Syarahan kepentingan industri pertanian di Malaysia
81.             Kepentingan memelihara tempat-tempat bersejarah
82.             Cara-cara meringankan beban akibat kenaikan harga petrol
83.             Usaha-usaha memajukan bidang angkasa lepas
84.             Cara meningkatkan jualan kraf tangan / Perusahaan kraf tangan
85.             Sebab-sebab remaja perlu memahami sejarah Negara
86.             Cara meningkatkan minat pelajar dalam pelajaran sejarah
87.             Faedah Program Angkasawan Negara
88.             Cabaran menjayakan Program Angkasawan Negara
89.             Faedah pembinaan lebuh raya ( pengangkutan awam)
90.             Cara-cara mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan siswazah
91.             Langkah-langkah menambahkan bilangan saintis di Negara kita
92.             Sebab-sebab generasi muda semakin kurang memakai pakaian tradisional
persekitaran
93.             Pemuliharaan alam sekitar menjadi tanggungjawab pihak berkuasa
94.             Punca kesesakan lalu lintas
95.             Kitar semula
96.             Kepentingan air
97.             Punca pencemaran
98.             kepentingan penjagaan alam sekitar  (format Ucapan)
99.             Langkah-langkah mengatasi masalah pencemaran alam sekitar di negara
100. Cara-cara mengekalkan keindahan alam di negara kita
101. Aktiviti gotong-royong menangani pembiakan nyamuk aedes/ Cara menangani demam denggi
102. Keistimewaan herba tempatan/Cara-cara memajukan herba sebagai sumber perubatan
103. Punca-punca pencemaran sungai
104.    Cara mengekalkan keindahan sungai/ / cara mengatasi pencemaran sungai
105.         Kepentingan hutan kepada manusia
106.         Cara-cara menangani masalah penerokaan hutan/ Kesan pembalakan haram
masyarakat
107.         Muafakat membawa berkat
108.         semangat kejiranan/perpaduan/ patriotisme
109.         perayaan-perayaan yang disambut oleh penduduk Malaysia
110.         Perpaduan amat penting untuk menjamin kesejahteraan(oo)
111.         Perpaduan kaum penting untuk mewujudkan keharmonian
112.         Permainan tradisional semakin kurang diminat, bincangkan
113.         Kepentingan aktiviti Hari Kemerdekaan untuk meningkatkan semangat patriotik
sosial
114.         Punca-punca wujudnya masalah sosial dalam kalangan remaja

No comments: