Saturday, July 27, 2013

Peperiksaan pertengahan tahun 2013 SMJK Jit sin
sample karangan pelajar
                  Industri kraf tangan di negara kita semakin penting pada hari ini. Industri ini telah banyak memberi faedah kepda lapisan masyarakat.

                   Antara kepentingannya ialah industri kraf tangan merupakan tarikan pelancongan. Pelancong-pelancong dari luar negara mahupun dari negara kita suka membeli kraf tangan tempatan sebagai kenangan.

               Seterusnya, industri kraf tangan penting untuk penduduk kerana industri ini dapat meningkatakan pendapatan penduduk. Jika pendapatan mereka menigkat, taraf hidup mereka akan meningkat juga. Secara tidak langsung, ekonomi negara kia akan meningkat.

                           Selain itu, idustri kraf tangan akan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan terutamanya di luar bandar. Dengan itu, kes pengangguran akan berkurang. Kadar kemiskinan akan turun juga.

              Industri kraf tangan sangat penting di negara kita. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah berusaha mengusahakan industri tersebut.
(15%-3A5-Khaw)

                                 Pada era pascakemerdekaan ini, kemudahan awam seringkali dirosakkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini diibaratkan duri dalam daging dalam masyarakat. Gejala ini telah memberi masalah yang banyak kepada negara.

                                       Pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut lebih banyak terdiri daripada remaja yang berfikiran setahun jagung. Mereka tidak dapat membezakan intan dariada kaca. Ada juga remaja yang menjalankan kegiatan ini untuk melepaskan geram dan tekanan yang dihadapi mereka. Mereka yang tidak menerima ajaran agama juga akan menjalankan perbuatan yang bernafsi-nafsi dan bersikap baga beraja di mata, bersultan di hati.

                                       Pihak kerajaan merupakan pihak yang paling penting untuk menangani masalah ini. Pihak kerajaan sewajarnya mengadakan kempen-kempen bertemakan cinta akan kemudahan awam seperti kempen “harta awam, hartaku”. Selain itu, pihak kerajaan perlulah menampal poster tentang menjaga kemudahan awam di tempat awam. Di samping itu, pihak kerajaan mestilah menguatkuasakan undang-undang dan mengenakan hukuman berat terhadap rakyat yang merosakkan kemudahan awam.

                                     Media massa juga merupakan perwatakan yang tidak boleh dipandang ringan. Banyak rancangan yang mengenai perbuatan merosakkan kemudahan awam terdapat dalam televisyen. Ekoran itu, rancangan yang hendak disiarkan perlulah ditapi sebelum disiarkan. Media massa juga perlulah senantiasa menyiarkan iklan-iklan tentang cinta aka kemudahan awam.

                                         Pihak sekolah juga perlu mendidik pelajar supaya tidak merosakkan kemudahan awam sejak di bangku sekolah. Pihak sekolah patutlah meberi ajaran moral kepada murid-murid. Bak kata pepatah, jika guru kencing berdiri, pelajar kencing berlari. Oleh itu, guru perlulah bertanggungjawab bersikap baik di hadapan murid. Pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti tentang membersihkan kemudahan awam. Bak kata pepatah, alah bisa tegal biasa. Pelajar akan menjaga kemudahan awam dengan baik walaupun tidak berada di seklah.

                                          Ibu bapa merupakan watak penting untuk membendung masalah ini. Bak akta pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa mestilah memberi ajaran agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. ‘Bagaimana acuan, begitulah kuihnya’. Peribahasa ini memanifestasikan ibu bapa perlulah bersikapbaik kerana anak-anak akan mencotohi sikap mereka. Ibu bapa merupakan idola anak-anak. Ekoran itu, ibu bapa hauslah bersikap baik di hadapan anak-anak mereka.

                                           Jika kemudahan awam terus dirosakkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, imej negara akan terjejas. Dengan tidak langsung, pelancong dari luar negara akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan ekonomi negara kita merosot. Selain itu, rakyat kita tidak dapat menggunakan kemudahan awam tersebut pada masa kecemasan jika kemudahan awam telah dirosakkan.Pihak kerajaan juga perlu membazirkan wang yang banyak untuk membaik pulih kemudahan-kemudahan tersebut.

                                          Secara ringkasnya, masalah ini perlu dibendung sebelum nasi menjadi bubur. Masalah ini akan dibendung jika masyarakat bekerjasam bagai aur dengan tebing dan megikiskan sikap takut digelar jaga tepi kain orang lain. Jika masalah tersebut tidak dibendung, masalah yang lebih besar akan kita hadapi.
(32- 3A5- Khaw)  

No comments: