Monday, July 23, 2012

Syair Definisi Orang Berakal


Latihan:
(1) Berikan maksud rangkap yang ketiga syair ini.[2 markah]
bermaksud -mengasihi rakan-rakan
... membenci orang-orang yang berbuat jahat
... takut terpengaruh oleh kejahatan

(2) Pada pendapat anda, apakah kekurangan yang terdapat pada orang yang kurang menggunakan akal fikiran?Nyatakan tiga kekurangan tersebut. [3 markah]
... mudah diperdayakan oleh orang lain
dalam setiap urusan ... sering mengambil tindakan yang terburu-buru yang akhirnya memakan diri
... sukar untuk memperoleh kejayaan dalam setiap lapangan yang diceburinya


(3) Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam syair tersebut.[4 markah]
... orang yang terbaik merupakan orang yang berakal. Contohnya, orang berakal sahaja yang dapat membezakan antara perkara yang baik dengan yang buruk . ...
orang yang berakal dan taat kepada agama. Contohnya, orang berakal sedar bahawa dunia ini hanya sementara dan pasti reda terhadap apa-apa yang berlaku

(4) Nyatakan tiga kebaikan berkawan dengan orangyang berilmu.  [3 markah]
...akan mengecapi kebahagiaan di dunia.... memperoleh kebahagiaan di akhirat... akan membela kita jika dianiaya dapat mencontohi sikapnya

(5) Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti melantik seseorang yang berilmu pengetahuan sebagai pemimpin? Berikan tiga alasan anda.     [3 markah]
..pemimpin itu dapat mengatasi masalah secara bijaksana...pemimpin itu berkemampuan mengepalai sesebuah organisasi/syarikat/negara... pemimpin itu akan dihormati oleh semua orang... pemimpin itu tidak mudah diperdaya oleh orang lain

(6) Huraikan tiga gaya bahasa dalam syair di atas.       [3 markah]
Baris yang puitis. Contoh: Perintah syarak tidak menyangkal
Kata ganda. Contoh: melanja-lanja
Asonansi. Contoh: pengulangan vokal a - Orang berakal sangatlah mulia

(7) Nyatakan tiga sifat orang berakal dalam syair di atas.
...tidak menyukai orang yang melakukan kejahatan - cinta akan ilmu pengetahuan- tidak menyombong dengan pangkat dan jawatan – membawa kebahagiaan kepada orang lain.

(8) ) Pada pendapat anda, apakah perbuatan generasi muda kini yang dilakukan tanpa menggunakan akal yang dianugerahi Tuhan?Kemukakan tiga contoh.[3 markah]
...menunggang motosikal secara berbahaya - melepak dan membuang masamenyalahgunakan najis dadah – lari dari rumah untuk mengikuti teman atau kekasih – membuang bayi


(9) Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diteladani berdasarkan syair di atas.
...setiap orang hendaklah mencari ilmu agar menjadi orang yang berakal – kita hendaklah sentiasa merendah diri – janganlah kita mendekati orang yang jahat

(10) Nyatakan dua ciri orang berakal.
- mampu menyelesaikan banyak masalah – sentiasa patuh akan perintah Tuhan

(11) Pada pendapat anda, mengapakah segelintir orang bijak turut melakukan perbuatan yang salah?
Kemukakan tiga sebab.   [3 markah]
...dipengaruhi oleh perasaan tamak untuk mendapatkan wang atau kuasa – kurang ilmu agama dan kesedaran moral – beranggapan bahawa kesalahan yang dilakukan sukar dibuktikan

(12) Huraikan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam syair tersebut.
- merendah diri(orang yang bijak tidak bersikap angkuh dan bangga akan diri)  . . .

(13)Apakah sifat mulia seseorang yang berilmu apabila dia dikasihi raja? [2M]
..tidak lupa diri/bongkak/sombong/riak
...sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik
...tidak terpengaruh dengan rakan(14) . Pada pendapat anda, mengapakah seseorang yang berilmu tidak mendampingi orang yang jahat? [3M]

...takut terpengaruh oleh sifat negatif mereka
...menjafi fitnah dalam masyarakat
...menjatuhkan maruah diri


(15). Huraikan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam syair tersebut. [4M]
...seseorang itu tidak harus riak atau lupa diri apabila mendapat penghargaan ataupun gelaran kerana semakin dia diberi perhatian semakin dia merendah diri..
...orang berilmu mestilah pandai memilih seseorang untuk dijadikan teman kerana tersilap memilih boleh membinasakan diri sendiri

(16) Bagaimanakah tingkah laku orang berakal apabila diaksihi atau mendapat penghargaan daripada raja berdasarkan puisi ini?]3M]

(17) Satu daripada tanda orang berilmu ialah suka menelaah tanpa rasa jemu. Pada pandangan anda, apakah cara-cara lain yang wajar dilakukan oleh orang yang berilmu untuk membuktikan bahawa dia cinta akan ilmu? [3M]
...menyebarkan ilmu itu kepada orang lain...
...mengamalkan setiap ilmu yang dipelajari...
...mendidik masyarakat berdasarkan ilmu yang dipelajari..
...tidak takut menegur sesiapa yang melakukan perkara yang bertentangan dengan norma masyarakat

(18) Nyatakan tiga nilai murni yang terdapat dalam syair tersebut. [3M]
...kasih sayang, contohnya..
...bersimpati, contohnya...
...merendah diri, contohnya...


No comments: