Thursday, September 8, 2011

karangan

if u wanna to pursuit a high grades of marks.it's shd be starting from frasa menarik ..accumulate it according to different parts of essays ..as example( aspeks keluarga/masy/media massa/ sukan/ ilmu/ remaja..as so on)

            Lebih separuh abad kita menghela nafas kemerdekaan, namun remaja yang merupakan bakal tunjang negara masih terbelenggu oleh pelbagai kemelut sosial. Ternyata mentaliti remaja di negara kita belum lagi mengalami anjakan paradigma selaras dengan arus pembangunan negara kita. Menurut kata mutiara saujana, “Jika ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, lihatlah remajanya pada hari ini.” Soekarno pernah mengungkap, “Berikan saya 10 belia waja, nescaya akan saya gegarkan dunia.” Terserlah bahawa remaja yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran utuh dapat memperkasakan kegemilangan nusa dan bangsa.

Kecemerlangan dari aspek akademik merupakan salah satu elemen yang maslahat untuk melahirkan remaja yang berkualiti bagi membangunkan negara pada masa hadapan.

Intelek merupakan faktor perdana untuk menjana kecemerlangan tamadun bangsa dan membentuk masyarakat madani sekali gus daya pemikiran yang kritis dan kreatif.

Melalui pendidikan, fikiran yang konservatif akan menjadi komprehensif dalam pelbagai aspek, sekali gus pembentukan akhlak dari pelbagai perspektif amat signifikan untuk menjamin status kita pada masa hadapan. Minda akan terbentang luas dan perspektif tentang sesuatu kefahaman akan mendalam sekiranya budaya membaca diterapkan dalam kalangan remaja pascakemodenan ini.

Sehubungan dengan itu, remaja kita perlu proaktif menimba ilmu bukan sahaja di dalam kelas tetapi juga menuntut segala pengetahuan, terutamanya ilmu Sains dan Matematik melalui pelbagai wahana, seperti membaca buku, melayari lebuh raya maklumat di dunia maya dan sebagainya

Ketekunan dan inisiatif merupakan prasyarat untuk mencapai kecemerlangan akademik dan akan menjauhi gelaran katak di bawah tempurung.

Oleh itu, remaja tidak harus terbuai dalam dunia yang mengalpakan, iaitu terlalu khusyuk dalam dunia hiburan atau mengamalkan hedonisme. Ingatlah peribahasa, Ikut hati mati, ikut rasa binasa.Tanpa kecermelangan prestasi akademik, remaja sukar melanjutkan pelajaran ke menara gading untuk merealisasikan segala impian mereka

Selain itu, didikan agama dan nilai murni dapat melahirkan remaja yang berkualiti. Remaja kita harus disuntik ajaran agama dan nilai moral sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.

remaja yang berkualiti mestilah memiliki etika atau personaliti yang luhur. 

Lantaran itu, ibu bapa dan pihak sekolah memainkan peranan yang penting untuk mendidik remaja menjadi modal insan kelas pertama yang berakhlak mulia dan berjati diri.

 Selain menitikberatkan ajaran agama dan pendidikan moral, remaja kita harus dibimbing supaya melakukan kerja amal dan memberikan khidmat sosial, misalnya bergotong-royong, menziarahi rumah kebajikan orang tua dan kanak-kanak yatim, mengutip derma untuk membantu mangsa bencana alam serta terlibat dalam pelbagai aktiviti sukarela

Remaja yang dangkal imannya sudah pasti akan terjerumus ke dalam kebejatan sosial. Dengan kata lain, remaja yang berkualiti harus bersahsiah mulia, berinsaniah, berbudi bahasa dan berkasih sayang agar dapat melahirkan masyarakat sakinah dan madani pada suatu hari nanti.


Dalam industri teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), umat yang gigih dan berani mencuba sesuatu yang baru akan menikmati buah kejayaan yang manis.

Hal ini terjadi demikian kerana hanya mereka yang sentiasa berani berkreatif dan mempelopori bidang yang baru dapat mengecapi kejayaan yang terbilang skali gus memacu kegemilangan negara.

Rentetan itu, remaja kita harus dilatih supaya berani berimaginasi dan berkhayal tetapi disusuli dengan aplikasi yang teratur. Ibu bapa harus memberikan sokongan yang padu dan galakan yang tidak terhingga jika anak mereka melontarkan impian mereka. Namun demikian, impian itu bukan rekaan Mat Jenin yang tidak berasas tetapi perlu disokong dengan praktikalnya.

Dasar langit terbuka yang diuar-uarkan mampu memacu kepesatan pembangunan negara.

Oleh itu, pendidikan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi wajar dititikberatkan kerana melalui wadah ini, segala impian akan menjadi realiti. Ketika berkhayal di awang-awangan, pastikan kita mampu menjejakkan kaki di angkasa lepas kelak.

Pada alaf baru yang penuh dengan kompetitif, Kemahiran insaniah dan nilai-nilai keinsanan yang syumul mampu manjana remaja yang berketerampilan dab berani berhadapan dengan segala ranjau..

Pembudayaan disiplin wajar diterapkan kerana faktor disiplin memainkan peranan  utama yang menentukan kejayaan remaja dalam pelajarannya selain disiplin mencerminkan keperibadian seseorang remaja. Disiplin merupakan kawalan dalaman ke atas diri seseorang supaya tidak melanggari norma hidup atau peraturan, di samping menjamin kejayaan seseorang pelajar

Gary Ryan Blair, pakar motivasi terkenal pula pernah menyatakan bahawa, “Barang siapa melatih disiplin diri, maka dia akan  menuai hasilnya pula. Orang yang tidak berdisiplin diri akan menerima akibatnya.”     

Amalan ini kemudiannya akan menjadi kebiasaan dalam kehidupannya, iaitu bijak membahagikan masa untuk menelaah pelajaran dan menjalankan aktiviti lain.

sebaik mana sekalipun strategi atau pendekatan pengajaran yang dibuat tetapi sekiranya tahap disiplin pelajar berada di paras yang rendah, hasilnya akan menghampakan. Oleh itu, remaja wajar mengubah sikap mereka sendiri agar menerima segala teguran dan  didikan. Memetik kata-kata pakar motivasi, Dato’ Dr. Haji Mohd. Fadzilah Kamsah, ‘Di dalam dunia ini cuma kita berupaya mengubah diri kita. Setiap masalah berpunca daripada diri kita sendiri dan kita yang perlu menyelesaikannya, segala kehebatan sudah ada dalam diri kita cuma sekadar menanti untuk diserlahkan.”


Walau bagaimanapun, kecemerlangan akademik tidak dapat menjamin kejayaan seseorang jika tidak memiliki kesihatan fizikal dan mental. Remaja wajar dididik mengamalkan gaya hidup sihat agar memiliki kekuatan fizikal dan mental untuk menempuhi segala kekangan

Pada era  yang penuh dengan pancaroba, remaja kita perlu memiliki kecergasan fizikal dan bersemangat waja diri tanpa mengenal istilah putus asa supaya dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan remaja di negara maju.

Untuk mencapai kesihatan fizikal dan mental, remaja kita patut mengamalkan pemakanan seimbang, menjaga kebersihan diri dan persekitaran, bersenam, bersukan, beriadah dan tidak terlibat dalam pelbagai angkara sosial, seperti minum arak, merokok, kegiatan maksiat, najis dadah dan lain-lain lagi

Seperti peribahasa, Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Remaja kita harus sedar bahawa kesihatan merupakan aset yang tidak ternilai dalam kehidupan kita.

 Hal ini sangat bertepatan dengan slogan.Rakyat sihat, Negara maju. Remaja yang sihat dan mempunyai jati diri yang mapan baru dapat mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara.

                      Intihanya, Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Remaja sebagai tunjang yang bakal menerajui kepimpinan negara kita haruslah merdeka daripada belenggu angkara sosial. Hanya remaja yang berkualiti akan memangkinkan kecemerlangan negara. Jika remaja kita tidak diasuh, dibimbing dan dididik dengan kamil, tidak mustahil segala aspirasi negara hanya sekadar imaginasi semata-mata dan tidak dapat menjadi realiti. Oleh itu, remaja kita perlu terjaga daripada lena dan keasyikan serta melengkapkan diri dengan ciri-ciri yang mulia supaya dapat menempatkan diri sebagai modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. 

No comments: