Monday, April 11, 2011

polemik latihan tatabahasa lagi***INGAT***

hey, man
 back again to some of the conflict..
hopefully u all really come to here and for viewing wad the mistake i had done
and wad will be we learned from the mistake

whatcha

i always teach my students, -kan will be followed with kepada/untuk, but it's different when i met with those exercises:

1*.  wang saku diberikan oleh ayah kepada saya. 


2*. sepasang sepatu dibelikan oleh ayah kepada saya. 


hmmm...i really kept telling students these are grammatical correct, but i m wrong..
the correct answers are:


1. wang saku diberi oleh ayah kepada saya.
2. sepasang sepatu dibeli oleh ayah kepada saya.


see..
1a. ayah memberikan saya wang saku.
2a. ayah membelikan saya sepasang sepatu.


1b. ayah memberi wang saku kepada saya.
2b. ayah membeli sepatu kepada/untuk  saya.


Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 194 - 196.


so..when its turn to passive voice, its sound like these:
Jawapan "dibeli" dan "diberi" adalah betul kerana apabila objek sipi asal (wang saku dansepasang sepatu) berubah kedudukannya selepas kata kerja dan menjadi objek yang baharu manakala objek tepat yang asal (saya) berpindah ke bahagian akhir ayat dan menerima kata sendi namakepada atau untuk, kata kerjanya tidak mengandungi -kan
3. majlis sebulat-bulat suara membuat keputusan.


ok...remind u again..bulat suara only. 

No comments: