Wednesday, March 9, 2011

persediaan PMR 2011..jenis karangan terbuka


2005
Peranan masyarakat dalam menangani gejala negatif
Sukan menyatupadukan rakyat(syarahan)
2006
Perkembangan ICT mempercepat  kemajuan Negara.
Pembentukan disiplin bermula dari rumah
Usaha-usaha mencapai kejayaan dalam sukan(surat tak rasmi)
Faedah menyertai program kecermelangan
2007
Peranan keluarga dalam membentuk keperibadian mulia anak-anak
Sistem pengangkutan membantu pembangunan Negara
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung(peribahasa)
2008
Akademik dan kokurikulum penting untuk melahirkan pelajar cemerlang(syarahan)
Peranan ibu bapa dalam memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak
Faedah diperoleh daripada amalan berbudi bahasa
2009
Percutian bersama keluarga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan
Faedah diperoleh apabila mempunyai ramai kawan
Punca-punca banjir kilat dan tanah runtuh
2010
Perkara yang patut dibuat sebagai bukti kita menyayangi ibu bapa kita
Musfakat membawa berkat(syarahan)
Usaha memajukan sektor pelancongan
2011
*aspek alam sekitar -Teknologi hijau(kempen kitar semula)/ Pengurusan sampah
**Kesihatan - Gaya hidup sihat sebagai budaya hidup / merokok dan dadah
***aspek kendiri remaja- nilai kelangsungan tamadun bangsa/ krisis identiti/persediaan cabaran
**** Khazanah Malaysia- Permainan tradisional
***** Nilai :Berjimat cermat menangani isu inflasi
****** pendidikan: kepentingan bahasa inggeris/ penggunaan ICT dalam P&P

Nasihat: jz a guiding for your preparation.^^

33-40
(37-40)
(33-36)
Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis
Ejaan dan tanda baca betul
Penggunaan kosa kata luas dan tepat
Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai
Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan  sesuai
Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas  antara perenggan
Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa,   pantun, cogan kata atau frasa menarik.

No comments: