Monday, March 7, 2011

karangan skop ~~~sukan


Huraikan kepentingan penganjuran sukan pada peringkat antarabangsa kepada negara kita.

Rangka Karangan
Pendahuluan
- Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat - menaikkan nama Malaysia di persada dunia

Isi-isi
i.   kedatangan pelancong asing semakin meningkat (ekonomi)
ii.  mendapat liputan yang meluas dari seluruh dunia (status )
iii. dapat menjalin dan mengukuhkan kerjasama (kerjasama)
iv. wadah untuk perpaduan (perpaduan)
v.  meningkatkan mutu sukan Negara (mutu)

 smk pe

Penutup
- penganjuran sukan di peringkat antarabangsa terbukti mendatangkan pelbagai kesan positif


No comments: