Wednesday, September 22, 2010

sempang

Kata ganda memerlukan sempang, tetapi kata majmuk tidak memerlukan sempang. Dalam konteks di atas kuih-muih ialah kata ganda, dan muih tidak ada makna dan tidak boleh berdiri dengan sendiri. Jadi memerlukan tanda sempang.

1. kata ganda dieja dengan tanda sempang ((kuih-muih)
2. Kata ganda dieja tanpa tanda sempang - apabila kedua-dua perkataan ada maksudnya sendiri apabila tidak digandakan (bukit bukau)cth sampah sarap, sangkut paut, semak samun
2. Yang tiada sempang dipanggil kata majmuk)
3. Penggunaan sempang
i. kata ulang cth. anak-anak,
ii. menyambung suku kata yang dipisahkan oleh penggantian baris,
iii. memperjelaskan ungkapan,
iv. merangkaikan huruf besar dgn huruf kecil, cnth. hamba-Mu, pro-Malaysia,
v. merangkaikan ke dgn angka, cnth., ke-125, ke-2000. vi. hbgn. antara kata-kata pd rangkai kata setara tertentu atau istilah. cnth. alat pandang-dengar.

4. kata ganda perlu dieja dengan tanda sempang (rakan-rakan, kuih-muih, dll)
5. Kata ganda dieja tanpa tanda sempang - apabila kedua-dua perkataan ada maksudnya sendiri apabila tidak digandakan (bukit bukau, sampah sarap). (Kata majmuk)

6. Adik-beradik dikategorikan sebagai kata ganda, beradik (kata akarnya diulang) oleh itu perlu diletak tanda sempang. Ambil alih dikategorikan sebagai kata majmuk dan kata majmuk tidak perlu diletak tanda sempang. Anti ialah awalan asing dan apabila disambungkan dengan kata am dieja bersambung (contoh; antirasuah), apabila dieja dengan nama khas diletakkan tanda sempang (contoh; anti-Jepun).

7. Terdapat dua tanda sempang pada ejaan 'meng-emel-kan' adalah kerana bagi membezakan atau mengasingkan ejaan emel yang dieja 'e-mel'. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian KNB. Harap maklum.

8. Bukan semua kata ganda mempunyai sempang. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis penggandaan, iaitu, penggandaan penuh, penggandaan separa dan penggandaan berentak. Untuk keterangan lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu muka surat 76.

9. Kata ganda berentak dieja tanpa tanda sempang jika kedua-dua perkataan ada makna tersendiri spt bukit bukau, namun kekecualiaan pada beberapa perkataan spt kiuh-muih (kedua-duanya ada makna tetapi tidak berkaitan - saki bermaksud kawan), tanah-tanih (tanih ialah istilah dlm bidang Geologi)

10. berjimat- cermat ada sempang.

11. Ejaan yang betul ialah "bukit bukau" = kata ganda tetapi dieja terpisah kerana kerana kedua-dua perkataan membawa makna tersendiri (bukau juga bermakna lembah)

12. Dalam bahasa Melayu, terdapat 3 jenis penggandaan, iaitu:

13. i. penggandaan penuh
ii. penggandaan separa
iii. penggandaan berentak.

16. Tanda sempang digunakan dalam semua kata ganda kecuali kata ganda separa yang melibatkan kata dasar tunggal. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya sahaja dan letak gandaannya pada bahagian sebelum kata dasar. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan menjadi vokal e pepet, contohnya:

17. laki ---> lalaki --- >lelaki

18. siku ---> sisiku ---> sesiku

19. jari --- > jajari --- >jejari

20. Untuk keterangan lanjut, saudara boleh merujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga atau buku Kata Ganda Bahasa Melayu: Tinjauan Bentuk Berdasarkan Data Korpus .

21. Gerak kerja dan kemas kini dieja terpisah sebagai dua perkataan.
Kasih sayang dieja dua perkataan tanpa penggunaan tanda sempang.

22. Tanda sempang digunakan untuk menyambungkan unsur-unsur kata ulang, cth. anak-anak, gotong-royong, adik-beradik

No comments: