Wednesday, September 22, 2010

nota tatabahasa

bentuk jamak

1.Deretan kereta-kereta - Deretan kereta
2.Beberapa buah buku-buku- Beberapa buah buku
3.Lima orang murid-murid-Lima orang murid
4.Jumlah peserta-peserta - Jumlah peserta
5.Ibu bapa-ibu bapa - Ibu bapa
6. Burung-burung berterbangan - burung berterbangan
7. Penduduk-penduduk negara kita - Penduduk negara kita
8. Setiap butir-butir - setiap butir
9. Sebahagaian daripada calon-calon - sebahagian daripada calon
10.Rangkaian pasar-pasar raya - rangkaian pasar raya

Hukum D-M

1.Lembu kereta 牛车 - kereta lembu
2.Penghawa dingin 冷气 - dingin penghawa** (weird lor)
3.Pejabat besar pos 大的邮政局 - pejabat pos besar
4.Ekspress bas 快车- bas ekspress

Frasa kerja transitif
1.Meningkatkan lagi pencapaian - meningkatkan pencapaian lagi
2.Menyatakan tentang perkara - menyatakan perkara
3.Membawa juga alat - membawa alat juga
4.Memahami akan masalah - memahami masalah
5.Menyalin semula lirik lagu itu - menyalin lirik lagu itu semula

kk transitif mesti diikuti dengan kana nama

Frasa kerja tak transitif
1.Bergantung kepada – bergantung pada
2.Tertakluk kepada – tertakluk pada
3.Berdasarkan kepada – berdasarkan
4.Berjumpa pengetua – berjumpa dengan
5.Muncul juara - muncul sebagai juara
6.Teringatkan kekasihnya – teringat akan kekasihnya
7.Rindukan – rindu akan
8.Sukakan – suka akan

(kk tak transitif mesti diikuti dengan kata sendi)

Frasa kerja pasif

1.Dibaca oleh saya - saya baca
2.Kami akan kaji - akan kami kaji
3.Terambil Ali - terambil oleh Ali
4.Akan ditulis oleh kamu - akan kamu tulis
5.Mereka tulis - mereka menulis atau ditulis oleh mereka

(** kalau ter- mesti diikuti OLEH)

Frasa sendi nama
1.Hingga ke petang
2.Demi untuk
3.Selain daripada
4.Oleh kerana
5.Di dalam pelbagai
6.Dalam bilik

Kata adjektif

1. memper…kan cth: memperbesarkan (X) - memperbesar
2. KA( perasaan) tanpa berimbuhan + kata sendi akan apabila diikuti KN
suka
Benci
Rindu
Sayang
Cinta
Kasih
Marah
Gemar
Yakin
Percaya
Lupa
Ingat
Sedih

3. KA (perasaan) berimbuhan ter- + KS oleh ( diikuti KN)
Tertarik oleh kejelitaan
Terpesona oleh
Terpengaruh oleh
Terpedaya oleh

4. KA berapitan ke…an yang bermaksud SEPERTI tidak diikuti oleh KN
Perangainya seperti keanak-anakan sahaja ( salah)
Perangainya keanak-anakan sahaja. (betul)
Perangainya seperti anak-anak sahaja. (betul)

5. KA berawalan se- bermaksud sama dengan tidak diikuti oleh KS dengan
Kehebatannya setanding dengan pemain import itu. (salah)
Kehebatannya setanding pemain import itu. (betul)
Kehebatannya sama tanding dengan pemain import itu. ( betul)

6. KA ke…an bermaksud seakan-akan / agak tidak diikuti dengan kata penguat agak
Warna bajunya agak kekuning-kuningan.(salah)
Warna bajunya kekuning-kuningan. (betul)
Warna bajunya agak kuning. (betul)

7. Kata Ganda tidak perlu diikuti dengan Kata Penguat
Sangat hiruk-pikuk(salah) agak riuh rendah (X)

8. kata penguat kurang tidak digunakan untuk menegaskan kata adjektif yang mempunyai sifat negatif.
Keadaannya kurang tenat semalam. (salah)
Keadaannya kurang baik semalam. (betul)

No comments: