Tuesday, August 31, 2010

Jawapan ringkasan - Kebaikan menggunakan internet dalam pendidikanwapan ringkasan-

Isi penting- kebaikan menggunakan internet dalam pendidikan

( after trying few time, this is the first time with the least points....So sometimes, be alert, but my advice.. this condition impossible coz most of the exercises got more than 8 points.)


1.menyediakan pelbagai sumber maklumat dan khidmat pendidikan yang bersifat luas dan berharga.
2.Perpustakaan elektronik yang membantu para pelajar dan guru membuat tugasan penyelidikan mereka
3.Menyediakan kemudahan kepada para guru dan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pelbagai
aktiviti seperti…
4.Laman web dijadikan sebagai saluran yang berkesan untuk mewartakan segala kegiatan yang 5.dilaksanakan di sekolah kepada para pelajar dan guru sekolah
6.Membolehkan sekolah-sekolah mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti pendidikan

Pemahaman


1. Rangkai kata ini bermakna aktiviti membuka atau melihat laman web lucah.

2.
(a) pelajar dan guru dapat maklumat tanpa sempadan
(b) pelajar dan guru boleh mengakses sumber maklumat di pepustakaan maya
(c ) pelajar dan guru boleh mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti

3.
(a) Tidak wajar keranan pelajar akan menyeleweng kemudahan internet dari tujuan asal seperti
melayari laman web lucah.
(b) pelajar akan mencari kenalan bukannya mencari maklumat seperti yang disuruh oleh guru.

No comments: