Saturday, July 31, 2010

Plagiat daripada rencana... cara mempersiapkan diri

Kes ponteng sekolah semakin menjadi-jadi. Pada pandangan anda apakah cara-cara yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk menangani masalah ini.Jelaskan.
Dalam menyingkap tabir alaf baharu dan dalam proses menongkah arus globalisasi yang pantas bertolak, hampir saban hari kita dimomokkan dengan berita tentang kejadian kes ponteng sekolah yang tidak pernah lekang daripada menghiasi dada-dada akhbar.(A1) Kemelut ini semakin meningkat dari setahun ke setahun. (A2)Senario ini amat menyedihkan kerana negara kita kini sedang memacu arus kemodenan dan menghamparkan landasan keimanan.(A3) Jikalau tiada angin, masakan pokok bergoyang,para pelajar merupakan angkatan sasaran yang dominan kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. (A4)Oleh itu, semua pihak khususnya sekolah hendaklah melaksanakan tugas-tugas profesional mereka untuk menterjemahkan cita-cita murni ini menjadi satu kenyataan. (A5)
Usaha utama untuk melaksanakan wadah ini adalah melalui penerapan nilai murni iaitu mencintai negara yang disemai melalui pendidikan.(AJudul) Melalui beberapa subjek seperti Pendidikan Sejarah, Bahasa Melayu, Sivik dan Kenegaraan, Pendidikan Islam dan Moral, sukatan pelajaran ini sewajarnya diterapkan dengan unsur-unsur menghayati personaliti yang terunggul. (AH:bagaimana?) Subjek Pendidikan Moral dan Sejarah adalah antara yang relevan untuk mendidik pelajar mengenali asal-usul pembentukan peribadi dan sahsiah diri, justeru pejuang-pejuang korporat akan menjadi sumber inspirasi untuk mengajak generasi pelajar supaya lebih sayang dan berbakti kepada tanah tumpah darah mereka. (AH: apa contoh ? ) Hal ini kerana sejarah perjuangan tokoh-tokoh untuk menjadikan bangsa yang berjaya dalam pelbagai bidang akan menyuntik kesedaran kepada generasi pelajar supaya mereka insaf bahawa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung dan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri .(AH: mengapa) Oleh itu, generasi muda akan berasa bertuah dilahirkan di negeri sendiri yang memberikan peluang pembelajaran yang selesa dan akan menjauhi gejala ponteng sekolah bagai api dalam sekam itu. (AT)
Sementara itu, pendidikan agama seperti pendidikan Islam penting untuk menangani kemelut ini. (AJ) Hal ini kerana ajaran agama akan membentuk jiwa yang taat dan patuh terhadap Rabbani(tuhan) dan menjauhi perbuatan mazmumah.( AH: mengapa?) Ajaran agama dari sekolah akan mengingatkan pelajar agar sentiasa beristiqamah agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup universal dan nilai-nilai ketuhanan. (AH: bagaimana) Oleh itu, perasaan ketaqwaan dan peradaban seyogianya tidak laput dek hujan, tidak lekang dek hujan untuk menjana individu yang lebih luhur peribadinya dan menjauhi gejala ponteng sekolah. ( AT)
Di samping, anjakan paradigma dalam sistem pengajaran di sekolah juga bertanggungjawab untuk membentuk insan pelajar yang berilmu dan berkemahiran.(AJ) Mekanisme ini amat bermakna untuk membentuk warganegara yang bersedia membangunkan tanah air sendiri.(AH: Mengapa) Sesungguhnya kita patut bersyukur dengan keiltizaman yang tinggi terhadap ilmu dan kepakaran teknologi tinggi kini(AH: apa contoh). Malaysia kini mampu untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang telah lama mendominasi bidang industri.(AH: apa contoh) Walaupun masih berusia setahun jagung, namun industri otomobil nasional, iaitu Proton dan Perodua telah mula mendapat pengiktirafan dunia.(AH: bagaimana). Dengan itu, perasaan patriotik dalam sanubari anak watan pewaris bangsa akan berbangga untuk berkhidmat kepada Negara, sekali gus akan memanfaatkan prasarana yang disediakan di sekolah dan menghindari gejala ponteng sekolah.
Lebih-lebih lagi, Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang berteraskan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu telah lama dicanang-canangkan. (AJ) Falsafah ini penting untuk membentuk pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (AH: mengapa) Pelajar akan mengecap kehidupan di bangku sekolah dengan sepenuh hati dan menjauhi perasaan bosan yang menyebabkan mereka ingin memontengkan diri. (AH: bagaimana) Falfasah ini sekiranya dihayati dan diimplementasikan dengan penuh iltizam, nescayalah dapat membentuk insan yang cukup ideal terhadap dirinya sendiri.(AH: apa kesan) Oleh itu, falsafah ini hendaklah dijadikan teras paksi kepada setiap warga sekolah dan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang harmoni.(AT)
Akhirnya, guru ialah individu yang wajar berada di garisan paling hadapan untuk menangani kemelut ini. (AJ) Hal ini kerana semua pembawaan personaliti guru akan dirujuk oleh anak didik, ibarat guru kencing berdiri, pelajar kencing berlari. (AH: mengapa) Oleh itu, guru wajar mempersiapkan diri mereka agar menjadi insan yang tanpa cacat cela untuk diteladani oleh para pelajar. (AH: bagaimana) Dalam perspektif lain, guru wajar mengelakkan diri daripada terdedah kepada elemen yang negatif seperti ponteng sekolah dan cuai dalam pengajaran. (AH: apa contoh) Natijahnya, setiap guru hendaklah menjadikan kandungan FPN sebagai doktrin rujukan mereka yang utama dalam hal mendidik. (AT)
Intihanya, angkatan pelajar ialah generasi penentu dalam memastikan hala tuju negara berada pada landasan yang betul. (AK) Andai kata kita menyingkap lembaran sejarah Malaysia, setiap permasalahan yang mengacaubilaukan minda segenap lapisan masyarakat akan dapat diselesaikan dengan penggemblengan kudrat antara pelbagai pihak bagai genggam bara api biarlah sampai menjadi arang. (ACadangan) Usaha-usaha ini haruslah dijalankan dengan drastik “bagai menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak.”(A pendapat) Pendekatan-pendekatan ini haruslah banyak dipraktikkan dan bukan sekadar “hangat-hangat tahi ayam” atau “melepaskan batuk di tangga.” ( A harapan) Pendek kata, selaku anak-anak Malaysia, marilah kita bersama-sama membulatkan tenaga dan azam kita supaya menangani masalah kes ponteng sekolah sampai akar umbinya! (A penutup)

No comments: