Sunday, November 2, 2014

tertanya-tanya formula daripada pelajar

formula yg digunakan sebenarnya untuk menulis isi yang betul dan tepat
1. langkah-langkah - peranan SMK KKK
2. peranan anda/keluarga  yg spesifik - 6I 1 G
3. kesan positif - pi bm mai sasimi jadi pa
4. kesan kepada masy dan negara - PEPSI
5. kesan keseluruhan - kendiri - keluarga - masy - negara(PEPSI)
6. punca - SKPP

... dun worry, just focuz soalan dimensi 1, 2 


kalau kehendak soalan ialah kesan positif

contoh, kehidupan di asrama mampu meningkatkan kualiti pelajar.

PI
Pelajar mendapat pendedahan, pengalaman dan menimba ilmu yang meluas.
HURAIAN – da sai mai kualin gaul
Penegasan – meningkat kebolehpasaran lepasan SPM dalam pasaran global

BM
Pelajar dapat mencergaskan badan dan mencerdaskan minda melalui aktiviti kokurikulum di asrama
HURAIAN – bang bang so fit men ps iii sipeme betahan singkuto
Penegasan – mempunyai ketahanan mental dan fizikal untuk menangani persaingan dan cabaran yang sengit – merungkai tekanan dalam semua segi

Mai
DIE
FM
Pelajar mempunyai kemahiran insaniah seperti kemahiran berfikir, kemahiran dwibahasa, kemahiran memimpin sejajar dengan PPPM.
HURAIAN – KI ja lan ba ( mana-mana yang sesuai)
Penegasan – sebagai sumber tenaga mahir yang mampu menembusi pasaran glokal tetapi berfikir lokal

Sasimi
Melalui aktiviti yang dianjurkan semasa berada di asrama, pelajar dapat membentuk sahsiah diri dan sikap yang positif.
HURAIAN: sikap berbudi pekerti ( getuka cara mi gaul – hati pemurah – KKH)
Penegasan : kepimpinan melalui teladan, mempunyai kemahiran karisme untuk menerahui kepimpinan negara

Jadi pa
Pelajar mampu membina jati diri bangsa dan menyemarakkan semangat perpaduan semasa berada di asrama yang terdiri daparipada pelajar yang berbilang kaum, berbeza latar belakang dan sosioekonomi. Masyarakat penyayang sebagai pemangkin kemajuan negara
HURAIAN – jahusi wasi den kiki curi pra
PENEGASAN : memajukan negara tetapi mengikut acuan sendiri – GAGASAN 1Malaysia,

di
Disiplin
Pengurusan masa – perancangan kawalan dalaman – penyelenggaraan hubungan harmonis

No comments: