Wednesday, October 22, 2014

formula spm / pt3

SPM IN THE CORNER, for my dearest students

please get my formula for make your mind clear about the title you need to elaborate

got any doubtful, pls refer to meFORMULA
  1. KEPENTINGAN[SOALAN 1,2]
a)      PI[pi da sai mai kua lin gaul]
b)      BM[bm bang bang sofitmen ps iii sipeme singkuto betahan ]
c)      MAI[MI - PIPP – FM DIE]
d)     SASIMI[sahsiah – sikap – minda intelektual-fiti kkr]
e)      JADI PA [jati diri bangsa – padu]
f)       DI [kop mak jih motu pp tl ni mu]

  1. KESAN NEGARA
PEPSI KU
a)      politik/perpaduan
b)      ekonomi/etika
c)      pembangunan/produktiviti/peluang pekerjaan/penjanaan pendapatan/prestasi pendidikan
d)     sosial/sejahtera/selamat
e)      imej/industri
f)       kualiti

  1. PERANAN IBU BAPA/KELUARGA
a)      ilmu – guru pertama - kaunselor
b)      iman – mursyid
c)      inspirasi – sumber inspirasi – pencetus minda
d)     impian – pencorak warna dan penentu arah
e)      ikon – uswah hasanah – ikutan – rakan terdekat
f)       inovasi – penjana kreativiti dan pembentuk inovatif – mewujudkan persekitaran kondusif – pencungkil potensi dan bakat – pendengar dan penonton yg setia
g)      gaya hidup sihat – pelindung – keperluan asas
h)      budi pekerti – pencorak keperibadian
i)        kasih sayang – pembela – penderma utama -
Saidina Umar pernah menyatakan, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka dan jangan didik mereka mengikut zaman kamu. Oleh itu ,,,
j)        disiplin – pemantau dan pengawas / mentor / penguat kuasa peraturan

  1. PERANAN SEKOLAH=SAMA + PENYAMPAI MAKLUMAT
  2. PERANAN KERAJAAN
a)      penyumbang dana/peruntukan bajet
b)      perangka undang-undang / penguat kuasa
c)      penyampai maklumat – kempen – dasar – pekeliling
d)     pembangun fizikal dan pembangun modal insan melalui wahana pendidikan
e)      agen penyelidikan dan pembangunan – pelabur bidang sains dan teknologi
f)       agen perpaduan – unit keselamatan dan unit kawalan
g)      medium pemasaran
h)      penggerak diplomatik
i)        pemimpin fm die

  1. sekolah ialah pembentuk disiplin pelajar
a)      perancang masa
b)      pengurus kawalan dalaman
c)      pengelola 3k
d)     penyelenggara hubungan harmonis
e)      motivator dan mentor dalam kecemerlangan[kokurikulum,akademik,sahsiah]

  1. PERANAN MEDIA MASSA
PEPSI KU
KISS U HI MA

  1. ALAM SEKITAR
a)      KEBAIKAN PROGRAM KITAR SEMULA
JIKOPE  LUSAHU  MESIN

b)      KEPENTINGAN SUNGAI
REHAT

c)      KEPENTINGAN HUTAN
REHAT
 (formula will teach in the class...]
d)     PUNCA BANJIR KILAT
e)      PUNCA JEREBU
f)       KESAN PEMUSNAHAN ALAM SEKITAR
g)      LANGKAR MEMULIHARA ALAM SEKITAR

  1. SEJARAH/SEMANGAT PATRIOTIK/ NASIOLISME/ PERPADUAN/ KEJIRANAN/GOTONG-ROYONG
1.KU GO WAHA RU RU RU RA
2.TEKUMA – SEISA
3. SITAMA
4 JAHUSI – WASI – DEN – KIKI – CURI - PRA

No comments: