Wednesday, September 18, 2013

extra class PMR


for today class,
i focused discussing past year kertas 2 2005, 3006 qustion

tahun lepas 2005
1) pembentukan disiplin bermula dari rumah
a) kepentingan disiplin- ko p mak jih motu pp tl
b) ST+B+G+LM+M+KS+P
c) PDA
d) PD+MPK

Kitar Semula(2005)
Kini, Malaysia semakin maju, namun masih terbelenggu dengan masalah pencemaran alam yang serius. Oleh itu, Kempen Kitar Semula wajar dijalankan dari semasa ke semasa.
Aktiviti ini bertujuan untuk memulihara alam sekitar daripada tercemar. Oleh itu, tempat rekreasi akan dijaga dengan sebaik-baiknya supaya industri pelancongan akan terus maju. Seterusnya, aktiviti ini akan memajukan ekonomi negara. Jelaslah bahawa pelbagai pekerjaan yang ditawarkan kepada rakyat tempatan telah menjanakan  pendapatan yang lumayan kepada pengusaha tempatan.
Seterusnya, kos pengeluaran akan dikurangkan. Pelbagai sumber seperti kertas, tin-tin, dan plastik boleh diubah suai untuk menghasilkan produk yang lain. Oleh itu, ekosistem dan habitat flora fauna akan terpelihara.

Tuntasnya, kitar semula wajar digalakkan supaya  melonjakkan pembangunan negara menjelang ambang 2020.

soalah tahun lepas 2006( kami telah menggunakan formula:
dimensi kendiri: I-I-I-I-G untuk mempraktikkan dalam semua soalan berikut,
Kebaikan gotong-royong
1. faedah program kecemerlangan PMR (saya) - 
a) pi sai mai gaul- (pomis- mai-jeri-cbk)
b) sasimifiti kkr
c) disiplin-kop mak jih motu pp tl ( focus to masa/motu/pp/jadual)
d) bm-sofitmen ps-iii-betahan-
e) jadi pa

2. suratusaha mencapai kejayaan dalam kejohanan sukan tahunan(saya)
a) i-impian
b) ilmu-rajin menuntut ilmu tentang teknik sukan tanpa jemu(pi sai mai gaul)
c) inovasi - mencekau maklumat melalui alat telekomunikasi seperti melayari Internet: nilai: kerajinan
d) iman - selalu berdoa, bertawakal, bersolat - diredai Tuhan-nilai:kesyukuran
e) Disiplin - koP mak jih motu pp tl (masa-tumpu-kawalan dalaman)-nilai:kegigihan
e) gaya hidup sihat - SUKMA(masa rehat / amalan pemakanan seimbang)
3. syarahanpembentukan disiplin anak bermula dari rumah
4.cerita…(just 4get it)
5. perkembangan ICT mempercepat kemajuan negara. Bersetujukan anda ?
1) pi sai mai gaul- pomis mai jeri cbk

No comments: