Saturday, August 31, 2013

kelas 3B kelas 30082013

Kebaikan kokurikulum/ sukan/pasukan beruniform/ pertahanan seni
PI
Pengalaman -ilmu
Mai
Markah IPT(institusi pengajian tinggi)
BM
Badan cergas minda cerdas
Sasimi
(iman- BAD
Sahsiah/ keperibadian/ personaliti- ampuh
Sikap – minda- kkr
Jadipa
Jati diri- beracuan gagasan 1 Malaysia
Perpaduan

Disiplin= KoP maK JIH motu PP TL
Sukan= BM sofitmen PS III
Mengimbangkan perkembangan dari segi sosial-fizikal-mental- psikologi. Meningkatkan daya imunisasi, ingatan, dan imaginasi.
IKUK
Pada era pascainovasi ini, Malaysia telah mendapat pengiktirafan daripada seantero pelosok dunia, maka pembentukan modal insan seimbang dari segi jasmani, emosi, intelek, dan rohani berteraskan Falsafah Pendidikan Negara telah menjadi agenda perdana sehingga sidang Parlimen. (K) Dasar 1M 1S merupakan dasar yang dirangka oleh KPM sejak tahun 2011. (D) Objektif utama prakarsa ini adalah untuk memastikan pelajar di sekolah ….sekali gus ….kesihatan kerana kesihatan asas kejayaan. (U) Persoalannya, sejauh manakah kemaslahatan dasar ini kepada pelajar, masyarakat, dan Negara pada alaf digital ini?
A
Memang tidak dapat dinafikan bahawa sukan merupakan wahana untuk memastikan badan kita…
M
Hal ini dikatakan demikian kerana sukan akan mengimbangkan perkembangan seseorang individu dari segi ….
K
Sekiranya seseorang individu menerapkan amalan ini secara konsisten, kita akan dapat meningkatkan daya III.
C
Contohnya, semasa seseorang bersukan atau beriadah, sistem perdarahan dan perkumuhan akan memastikan proses metabolisme dijalankan dengan lancar, justeru menyingkirkan bahan toksik dari badan.
P
Sudah terang lagi bersuluh bahawa sukan ialah wadah yang penting untuk menganjak paradigma seseorang individu supaya melahirkan modal insan yang berminda kelas pertama.
PI MAI SASIMI BM JADIPA
AJ
Persis peribahasa, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Memanglah dinyatakan oleh ahli masyarakat bahawa sukan juga dapat membentuk sahsiah diri yang ampuh serta memupuk sikap yang positif. Lebih-lagi lagi menjadikan kita berdisiplin dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh sesuatu persatuan atau kelab yang kita sertai.
M
Hal ini dinyatakan demikian kerana disiplin ialah tampuk kejayaan seseorang individu. Disiplin ialah peraturan yang mengawal tingkah laku atau pertuturan seseorang insan.
K
Melalui pelibatan dalam aktiviti sukan, pelajar akan dilatih mempunyai kawalan diri yang teguh kerana masa telah dimanfaatkan dengan aktiviti berfaedah.
C
Sebagai analoginya, pelajar yang berjinak-jinak dengan aktiviti sukan akan menjauhi perbuatan bercermin di air keruh kerana mereka mementingkan penampilan diri supaya dihormati oleh setiap manusia.
P
Bukan bersuluhkan batang pisang, bersuluhkan bulan matahari bahawa sukan dapat memartabatkan imej seseorang individu kerana mereka memahami bahawa orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa.

A
Akhir sekali dan tidak kurang pentingnya, sukan ialah agen perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum.
M
Hal ini membawa konotasi bahawa sukan akan menggembleng semua pelajar yang berbilang kaum untuk menjalankan sesuatu aktiviti seperti sukan lasak, bermain bola dan sebagainya.
K
Sukan, tidak lain dan tidak bukan juga akan mengurangkan perselisihan faham sesama kaum yag berbeza, sekali gus menjalin hubungan silaturahim sesama manusia kerana kuah sama dihirup, sambal sama dicolek.
P
Pakar motivasi yang tersohor di Malaysia, Datuk Dr Fazilah Kamsah menegaskan bahawa sukan akan menyemarakkan semangat perpaduan malahan mengurangkan persengketaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Bergelanggang di mata orang banyak bahawa sukan memanglah perlu digalakkan sejak bangku sekolah sehingga liang lahad.
190: dimensi kendiri
1.Cara-cara membalas jasa ibu bapa/ guru/ ciri-ciri anak cemerlang
2.Ciri-ciri pelajar cemerlang/ cara mendapat akademik cemerlang
3. ciri-ciri kawan baik
4. peranan remaja….
IIIIG
Anak yang beriman-BAD- bertawakal- mendoakan kesejahteraan diri- membezakan intan daripada kaca- “manusia ada asa, Tuhan ada kuasa”
Ilmu
Imej diri yang menarik-  perwatakan – penampilan –
inovasi

gaya hidup sihat

No comments: