Wednesday, March 23, 2011

cuba kesalahan tatabahasa smk xxx

1. sultan telah memeriksa pembarisan kehormatan itu.
barisan kehormatan

2. jarang benar air yang kau masak ini.
ayat ini kesalahan struktur( kau benar jarang-jarang menjerang air)

3. Abang jarang berada di rumah.
jarang-jarang

4. mereka melepaskan keletihan selepas senaman.
mereka melepaskan keletihan selepas bersenam

5. Aktivis bermasyarakat itu dianugerahkan pingat.
Aktivis masyarakat itu dianugerahi pingat kebesaran atas jasanya dalam kerja-kerja kemasyarakatan.  Fungsi meN...i/ di...i menandakan lokatif manakala fungsi meN...kan/di...kan menandakan kausatif. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 20
6. suasana mesra diwujudkan melalui interaksi sesama mereka.
tiada kesalahan, sesama=antara

jawapan:

cubalah dulu, upload later


No comments: