Thursday, March 10, 2011

antara/di anatara


 ujian BM F2 (sekolahxxx)
35. ibu pejabat persatuan itu terletak antara perpustakaan dan balai polis.


jawapannya: di antara perpustakaan dan balai polis.
sebenarnya menjadi agenda polemik, waima jawapan sebenar ialah di antara perpustakaan dengan balai polis.
** anyway, it jz depend to the justification from this school teacher.

1. Apakah perbezaan kata sendi nama "antara" dengan "di antara"?
Kata sendi nama antara perlu hadir di hadapan frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Sementara di antara sebagai kata arah yang mengikuti kata sendi nama.

antara berfungsi sbg kata arah, maka frasa sendi di antara hanya dapat digunakan utk menunjukkan kedudukan fizikal atau arah. Cth; Tambak Johor terletak di antara Johor dgn Singapura.

2.apakah perbezaan antara "antara...dengan" dan "antara...dan"? mana satu betul?
pasangan kata sendi nama antara dan frasa sendi nama di antara ialah dengan bukan kata hubung dan. Kata hubung dan hanya dapat digunakan apabila kata sendi nama antara diikuti oleh lebih daripada du frasa. Contoh:- Antara Siti dengan Sarah, Sarahlah yang lebih pintar.- Satu pertemuan akan diadakan antara Perdana Menteri, Menteri Kerja Raya, dan Menteri Pengangkutan pada Minggu ini. 


Perbincangan telefon antara saya dengan tuan kerana kata antara berfungsi sebagai kata sendi nama yang digunakan di hadapan frasa nama untuk menghasilkan frasa sendi nama. Kata di antara pula digunakan untuk menunjukkan kedudukan fizikal atau tempat. Contohnya, anak kecil itu duduk di antara ibu dengan bapanya, rumahnya terletak di antara dua bangunan tinggi itu.
No comments: