Tuesday, March 1, 2011

???dapat dan boleh

penggunaan boleh/dapat yang betul.
1. penggunaan alat kecantikan dapat/boleh mengakibatkan pelbagai penyakit.
2. Antaranya cara yang dapat/boleh dicuba oleh seseorang yang ingin berhenti merokok adalah...
3.Kelambu pula dapat/boleh dipasang di bilik.
4. .....,menjadi pengedar pun dapat/boleh menjadi kaya.
5.wabak yang berbahaya dapat/boleh membawa maut.
6. untuk menegathui status kad pengenalan,seseorang dapat/boleh melayari laman web.


Perkataan 'boleh' digunakan dalam konteks yang menunjukkan keizinan atau  kebenaran, manakala perkataan 'dapat' digunakan dalam konteks yang menunjukkan keupayaan atau kemampuan.
Jawapan bagi ayat yang di atas ialah : i. dapat ii. dapat iii.  boleh iv. dapat v. dapat  vi. boleh

cubalah:
Negara Afrika Selatan telah mencipta alat yang boleh menolong golongan buta huruf.

guess..is it grammatically correct?

No comments: