Thursday, August 26, 2010

esei berpandu- peranan media dalam arus pemodenan negara.

1. Media memainkan peranan penting dalam proses pemodenan negara.
2. elemen penggerak bagi mencapai matlamat negara lebih maju.
3. melaporkan peristiwa di seluruh dunia.
4. cermin masyarakat dan saluran suara
5. membangkitkan kesedaran tentang kepentingan proses pembangunan.
6. menyampaikan dasar kerajaan
7. media harus menjalin hubungan yang baik dengan pihak kerajaan dan pihak swasta

No comments: