Sunday, May 9, 2010

Soalan asal ditanya dalam peperiksaan May 2010

29. Tuk Penghulu menasihati penduduk supaya tidak memecahbelahkan perpaduan yang dibina dan hidup dalam suasana aman. Amin berasa marah atas teguran itu kerana berasakan teguran itu ditujukan buatnya. Keadaan ini dikatakan

A hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.

B siapa yang makan cili, dialah yang berasa pedas.

C seperti dian, membakar diri menerangi orang lain.

D seperti melukut di tepi gantang.

6. Pihak polis akan melakukan___________ tentang aduan yang dilakukan oleh

wanita itu dengan segera.

A pemeriksaan B penyelidikan

C penyiasatan D pemantauan

7. Sekumpulan penuntut institusi pengajian tinggi telah ________beberapa projek di

kawasan yang terbiar di Kampung Paya dalam usaha mereka hendak menaikkan

taraf hidup penduduk kampung itu.

A melaksanakan B menunaikan C menjalani D melakukan

30. Peribahasa yang berikut bermaksud berada dalam keadaan serba salah, kecuali

A ditelan mati emak. diluahkan mati bapa.

B dilambai tak nampak, diseru tak dengar.

C digenggam takut mati. dilepaskan takut terbang.

D bak membelah kepavang muda: dimakan mabuk, dicampak sayang.

23. Kebanyakan syarikat swasta tidak memberikan bonus tahunan kepada para

pekerjanya pada tahun ini kerana keadaan ekonomi yang kurang

memberangsangkan.

A Banyak syarikat swasta menangguhkan bonus tahunan kepada pekerjanya kerana

keadaan ekonomi masih belum pulih.

B Keadaan ekonomi yang kurang memuaskan menyebabkan banyak syarikat swasta

yang tidak memberikan bonus kepada pekerjanya pada tahun ini.

C Tahun ini banyak syarikat swasta tidak mendapat bonus tahunan kerana keadaan

ekonomi yang lembap.

D Para pekerja di kebanyakan syarikat swasta tidak diberikan bonus pada tahun ini

kerana ekonomi mereka tidak kukuh.

No comments: