Saturday, May 22, 2010

jawapan ringkasan dan pemahaman: kesan industri
Pemahaman.

1. 1. Rangkai kata ini bermaksud banyak syarikat(1m) yang berorientasikan pelancongan ditubuhkan(1m) dengan pesat.

2. 2. Punca yang mengembangkan industri perhotelan termasuklah cita rasa pelancong yang berlainan. Di samping keperluan atau kehendak pelancong juga berbeza. ( 1m )

3. Prakrasa untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang popular termasuklah peranan kerajaan dalam melancarkan kempen yang berkaitan dengan Tahun Melawat Malaysia untuk menggamit pelancong asing atau domestik. Selain itu, usaha sama dengan media massa dalam menwartakan rancangan tentang keindahan Negara kita. ( jawapan lain: pihak kerajaan wajar mengenakan hukuman kepada pesalah yang mengotorkan alam sekitar destinasi pelancongan. / masyarakat dididik sejak kecil lagi untuk menjaga kebersihan alam sekitar dan memulihara alam sekitar dengan penanaman lebih pokok hijau. / pihak kerajaan menubuhkan pelbagai agensi seperti Kementerian Pelancongan, Jabatan Pelancongan untuk mempergiatkan promosi, sekali gus mengedarkan risalah tentang keindahan Negara kita kepada khalayak ramai. / Rancangan tentang dokumentasi dan iklan tentang Negara kita giat disajikan melalui pelbagai wahana kepada khalayak ramai.) … pilih mana-mana dua.(1 ayat 2 m)


No comments: