Wednesday, May 5, 2010

peribahasa

1. Peribahasa yang sesuai bagi mengambarkan peristiwa yang terdapat dalam gambar ialah
A sekali air bah, sekali pantai berubah.
B sambil menyelam minum air,
C pahit dahulu, manis kemudian
D sehari selembar benang. lama-lama menjadi kain.

Sambil menyelam minum air.Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Sambil berdendang, biduk hilir, e. Sambil berdiang, nasi masak, f. Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar, g. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau).
Dalam menyelam, cetek bertimba.Penghasilan yang sedikit itu dipada-padakan. (Peribahasa lain yang sama makna: Dalam berselam, dangkal berjingkat).
Sekali air besar, sekali tepian beranjak (= beralih).Apabila pembesar atau pemerintahan berganti, maka peraturan-peraturannya pun akan berubah juga. (Bandingkan dengan: Ibarat pasir: sekali air dalam sekali berubah). sekali air bah, sekali pantai berubah

No comments: